Täydennyskoulutusasetuksen valmistelu etenee

TOIn tavoite on, että asetuksessa tunnistetaan toimintaterapeuttien asiantuntijatyöhön liittyvä täydennyskoulutustarve.

Julkaistu 23.8.2023

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusasetus etenee. Ministeriön asetusluonnos tulee lausuntokierrokselle syksyn aikana.

Asetus tarkentaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan lain pykälää 59. Uusi asetus määrittelee todennäköisesti nykyistä tarkemmin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusten sisältöön, laatuun, määrään, järjestämiseen sekä seurantaan ja arviointiin liittyviä tekijöitä. TOIn tavoite on varmistaa, että asetus huomioi toimintataterapeuttien täydennyskoulutustarpeen.

TOIn keväällä 2022 tekemässä jäsenkyselyssä kävi ilmi, että toimintaterapeuttien asiantuntijatyöhön liittyviä täydennyskoulutustarpeita ei aina tunnisteta työpaikoilla. Myös samalla työpaikalla työskentelevät jäsenet voivat olla keskenään eriarvoisessa asemassa sen suhteen, millaiset täydennyskoulutusmahdollisuudet heille annetaan. Mahdollisuus riittävään ja laadukkaaseen täydennyskoulutukseen on kuitenkin ehto sille, että toimintaterapeutit voivat ylläpitää ja kehittää osaamistaan sekä toteuttaa näyttöön perustuvaa toimintaterapiaa. Se mahdollistaa myös toimintaterapeuttien urapolulla kehittymisen. Toimintaterapeutit myös työskentelevät usein laaja-alaisissa asiantuntijatehtävissä, minkä vuoksi moni toimintaterapeutti tarvitsee monenlaista täydennyskoulutusta yhtäaikaisesti.

TOIn tavoite on, että toimintaterapeuttien asiantuntijatyöhön liittyvät täydennyskoulutustarpeet tunnistetaan asetuksen myötä entistä paremmin. Toimintaterapeuttien kannalta keskeistä on, että erilaiset ammattitaitoa edistävät täydennyskoulutukset erotetaan esimerkiksi työpaikan käytäntöihin tai työturvallisuuteen liittyvästä perehdytyksestä. Jotta eri ammattialojen potentiaalia on mahdollista hyödyntää, on tärkeää, että eri ammattiryhmillä on mahdollisuus osallistua myös nimenomaan kyseisille ammattiryhmille suunnattuihin, ammattispesifeihin koulutuksiin.

Ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta on olennaista, että täydennyskoulutuksen lisäksi myös muuta jatkuvaa oppimista tuetaan työpaikoilla. Toimintaterapeuteilla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus esimerkiksi käyttää työaikaa tuoreimpaan tutkimustietoon perehtymiseen.

TOI tekee täydennyskoulutusasetukseen liittyvää vaikuttamistyötä sekä suoraan ministeriön suuntaan että Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn kautta.

Lisätiedot:

Kirsi Wikman, TOIn puheenjohtaja
040 825 3107

Vinkki: TOI ja Suomen Fysioterapeutit järjestävät yhteisen täydennyskoulutusaiheisen infowebinaarin ensi viikolla 29.8. Lue lisää täältä ja tule mukaan!

Ajankohtaista

JUKO | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi →

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

TOIn apurahahaku 2024 on auki →

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Tutustu hakuehtoihin ja -ohjeisiin ja hae apurahaa perjantaihin 26.4.2024 klo 16 mennessä!

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea →

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK esittävät, että aikuiskoulutustuen pohjalle luodaan uusi tukimalli, joka turvaisi osaavan työvoiman saatavuutta eri aloilla työelämän osaamistarpeiden muuttuessa.

Kaikki tiedotteet →