TOIn suositukset työehdoiksi ja vähimmäispalkoiksi päivitetty

Toimintaterapeuttiliitto on julkaissut yli 12 vuoden ajan suositukset yksityissektorilla käytettäviksi työsuhteen ehdoiksi ja vähimmäispalkoiksi. Suositukset koskevat toimintaterapia-alan yritysten palveluksessa olevia toimintaterapeutteja, joiden työsuhteessa ei sovelleta varsinaista työehtosopimusta. Molemmat suositukset on nyt päivitetty ja julkaistu ja ne ovat voimassa 1.5.2022-30.4.2024.

Julkaistu 21.12.2022

Suositukset päivitettiin yhteistyössä OTT, VT Esa Schönin kanssa. Suosituksia voi hyödyntää, vaikka työsuhteessa noudatettaisiin myös työehtosopimusta. Niistä saa tukea esimerkiksi palkkatason määrittelyyn ja palkkaneuvotteluihin.

Suositukset ovat TOIn tarjoama jäsenetu. TOI haluaa suosituksillaan vahvistaa yksityissektorin edunvalvontaa ja edistää toimintaterapeuttien asemaa erilaisissa organisaatioissa. Myös moni työnantajana toimiva TOIn yrittäjäjäsen noudattaa suositusta.

Palkankorotukset ja voimassaolo

Palkkoja korotetaan TOIn vähimmäispalkkasuosituksessa niin sanotun yleisen linjan mukaisesti. Palkat nousevat 1.10.2022 alkaen 2,0 prosentin yleiskorotuksella. Suosittelemme korotuksen käyttöönottoa takautuvasti.1.6.2023 tulee toinen, 3,5 prosentin yleiskorotus.

Suositus työsuhteen ehdoista ja vähimmäispalkkasuositus ovat voimassa 1.5.2022-30.4.2024.

Uudistuneen lainsäädännön mukaiset muutokset

Työehtosuositukseen on tehty uudistuneen lainsäädännön mukaisia muutoksia. Muun muassa kilpailukieltoa koskeva kohta on päivitetty. Kilpailukieltoa koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vuodesta 2022 alkaen siten, että lyhytkin kilpailukieltosopimus oikeuttaa korvaukseen. Kilpailukieltosopimukseen tulee myös kirjata sopimuksen perustana oleva erityisen painava syy. Lain siirtymäaika päättyy 1.1.2023. Jos tarpeetonta kilpailukieltosopimusta ei ole irtisanottu sitä ennen, on työnantaja velvollinen maksamaan työntekijälle korvauksen työsuhteen päättyessä. Korvauksen määrä riippuu kiellon kestosta.

-Toimintaterapeuteilla kilpailukieltosopimukselle ei ole lähtökohtaisesti perusteita. Jos oma kilpailukieltosopimus mietityttää, kannattaa se ottaa ensin puheeksi työnantajan kanssa ja kääntyä epäselvissä tilanteissa liiton puoleen, TOIn lakimies Markus Okkola toteaa.

Myös esimerkiksi erityisraskaus- ja raskausrahaa sekä vanhempainvapaata koskeva termistö on päivitetty uudistuneen lainsäädännön mukaiseksi.

Toimintaterapia-alan työsuhteen ehdot -suositus

Vähimmäispalkkasuositus

Ajankohtaista

Jäsenetu: Turvaa kesälomahaaveillesi →

TOIn jäsenilleen tarjoama matkustajavakuutus antaa kattavan turvan matkustaessa kaikkialla maailmassa ja auttaa myös yllättävissä terveydentilasta johtuvissa matkasuunnitelman muutoksissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa sopu →

Työntekijäosapuoli ja työnantajaa edustava HALI ry pääsivät tänään torstaina sopuun yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa →

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kaikki tiedotteet →