Usein kysyttyä – kunta- ja hyvinvointialan palkankorotukset 2023

Kunta- ja hyvinvointialan tämän vuoden palkankorotukset tulevat voimaan kesäkuusta lähtien. Alta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka liittyvät maaliskuussa neuvotellun sopimuksen palkankorotuksiin ja paikalliseriin.

Julkaistu 22.5.2023

1. Milloin saan palkankorotuksen vuonna 2023?
Palkankorotukset tulevat voimaan 1.6.2023. Työnantajan tulee maksaa korotus viimeistään kahden kuukauden kuluessa korotusten voimaantulosta. Mikäli suuret työnantajat eivät pysty toteuttamaan palkkioita ja lisiä kesäkuusta lähtien esimerkiksi laskentateknisten syiden takia, voivat ne maksaa nämä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. Huomattava on, että kolmen kuukauden raja koskee siis vain palkkioita ja lisiä. Tässä tapauksessa korotukset maksetaan taannehtivasti 1.8.2023 lukien.

2. Kuinka paljon saan palkankorotusta?
Kaikille kunta- ja hyvinvointialan työntekijöille maksetaan 2,2 prosentin yleiskorotus. Lisäksi paikallisesti neuvotellaan kolmesta eri järjestelyerästä, jotka eivät tule kohdistumaan kaikille työntekijöille.

3. Mikä on paikallinen järjestelyerä?
Paikallisella järjestelyerällä tarkoitetaan lisäkorotuksia, jotka työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisesti.. Sinua neuvotteluissa edustaa JUKOn pääluottamusmies.

4. Mistä eristä nyt neuvotellaan?
Neuvoteltavana on kolme erillistä järjestelyerää, jotka tulevat maksuu 1.6.2023 alkaen:

A. Allekirjoituspöytäkirjan mukainen paikallinen järjestelyerä 0,7 %

B. Kehittämisohjelman 2023–2027 mukainen paikallinen erä 1,2 %

C. Kehittämis- ja yhteensovittamiserä: HYVTES 1 % ja SOTE-sopimus 1,5 %.

Järjestelyerillä on keskenään eri käyttötarkoitukset ja ne kohdennetaan neuvottelujen perusteella eri työntekijäryhmille. Todennäköisesti yksittäinen työntekijä ei saa kaikkia korotuksia.

Järjestelyerän prosenttiluku tarkoittaa osuutta koko SOTE-sopimuksen palkkasummasta.

5. Mikä on työntekijöille maksettava kertapalkkio?
Niille työntekijöille, joilla kertapalkkion saamisen edellytykset täyttyvät, maksetaan 30. päivä kesäkuuta 467 euron kertapalkkio. Kertapalkkion saaminen vaatii, että yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Kertapalkkio maksetaan myös virka- ja työvapaalla oleville, perhavapailla oleville sekä lomautetuille ja sairaslomalla oleville. Opintovapaalla olevat eivät ole oikeutettuja kertapalkkioon. Osa-aikaisen työntekijän palkkio lasketaan 31.5.2023 voimassa olevan osa-aikaprosentin mukaisesti.

6. Voiko jonkun toisen järjestön jäsen saada isommat korotukset?
Korotukset eivät riipu siitä, mihin järjestöön työntekijä kuuluu. Järjestelyerät neuvotellaan kaikkien pääsopijaosapuolten kesken.

Lue myös: Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu pähkinänkuoressa
Lue myös: JUKO ja JAU tyytyväisiä: Palkankorotuksista syntyi sopu – Poikkeuksellisen laaja ratkaisu koskee lukuisia ammattialoja

Ajankohtaista

Jäsenetu: Turvaa kesälomahaaveillesi →

TOIn jäsenilleen tarjoama matkustajavakuutus antaa kattavan turvan matkustaessa kaikkialla maailmassa ja auttaa myös yllättävissä terveydentilasta johtuvissa matkasuunnitelman muutoksissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa sopu →

Työntekijäosapuoli ja työnantajaa edustava HALI ry pääsivät tänään torstaina sopuun yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa →

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kaikki tiedotteet →