TOIsaalta

Kolme asiaa, joista jokaisen hyvinvointialueelle siirtyvän kannattaa nyt olla kiinnostunut 

Kirsi Wikman — 28.12.2022

Vuoden vaihtuessa Suomessa ollaan uuden äärellä, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Kyseessä on merkittävä uudistus paitsi koko yhteiskunnalle myös isolle osalle TOIn jäseniä: jäsenistämme noin tuhat eli kolmasosa siirtyy muun muassa kunnista, kuntayhtymistä ja sairaanhoitopiireistä hyvinvointialueiden työntekijöiksi. TOIn varapuheenjohtaja Kirsi Wikman muistuttaa, mihin erityisesti toimintaterapeuttien kannattaa kiinnittää huomiota muutoksen keskellä.Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa hyvin erilaisista asetelmista. Tämä johtuu siitä, että muutoksen valmistelua on tehty eri puolilla Suomea kuluneiden vuosien varrella eri tavalla ja erilaisista lähtökohdista. Oman haasteensa hyvinvointialueiden käynnistysvaiheeseen tuo talous, koska suurimmalla osalla hyvinvointialueista talousarviot ovat jo valmiiksi alijäämäisiä. Koska hyvinvointialueet vasta aloittavat toimintansa, myös toiminnan tosiasiallinen kehittäminen kokonaisuutena alkaa vasta nyt. Toimintaterapian ja toimintaterapeuttien näkökulmasta olennaista hyvinvointialueiden toiminnassa on se, miten toimintaterapiapalvelut sekä kuntoutus tunnistetaan osana palvelurakennetta sekä mihin työntekijäresurssia kohdistetaan.

Listasimme kolme asiaa, joihin toimintaterapeuttien kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota muutoksen kynnyksellä:

1. Toimintaterapian roolia palvelutuotannossa tulee vahvistaa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kautta on jo uudistusta edeltävät vuodet tehty kuntoutuksen kehittämistyötä. Toimintaterapian toimintamallien kehittämisen osuus tässä kehittämisessä on ollut kuitenkin vähäisempää (Kuntoutuksen uudistaminen vuosina 2020–2022), vaikka alueellisia eroja kehittämistyössä on ja kehittämistyö ei ole vielä valmiina. Tämän takia on erityisen tärkeää, että toimintaterapeuttien ammattitaito tunnistetaan tulevaisuudessa koko Suomessa osana moniammatillisia sote-keskuspalveluita eri ikäisten palvelukokonaisuuksissa. Lisäksi toimintaterapeuttien tulee olla osa palvelukokonaisuutta, joka liittyy työkykyyn ja sen arviointiin hyvinvointialueiden tulevaisuuden sote-keskuksissa. Tämä edellyttää sitä, että sekä me TOIssa että jäsenemme jatkamme yhdessä aktiivista vaikuttamista ja edunvalvontaa. Kannustamme jäsenistöämme rohkeasti tuomaan esille osaamistaan muun muassa työkykyä ja sen arviointia koskevissa palveluissa.

2. Hyvinvointialueen strategia ohjaa kaikkea toimintaa

Jokainen hyvinvointialue on valmistellut strategian, joka ohjaa koko alueen toimintaa. Kaikkien työntekijöiden kannattaa paneutua oman alueensa strategiaan ja pohtia, mitä siihen kirjatut asiat tarkoittavat toimintaterapeutin työn ja asiakkaiden kannalta. Osa alueista valmistelee palvelustrategiaa ensi vuoden aikana, ja tähän työskentelyyn kannattaa hakeutua mukaan esimerkiksi kommentoimaan luonnoksia. On hyvä muistaa, että monilla alueilla on nyt käytössä aloitusvaiheen strategia, jota päivitetään ajan mittaan. Myös siihen voi vaikuttaa tulevaisuudessa.

3. Verkostoissa ja luottamusmiehissä on voimaa

Hyvinvointialueuudistus on mahdollisuus tehdä ja ajatella asioita toisin. Se, että toimintaterapeutit sijaitsevat jatkossa alueittain samassa organisaatiorakenteessa, mahdollistaa verkostoitumisen ja toimintaterapian kehittämisen entistä laajemman toimintaterapeuttihenkilöstön kanssa. Toteutuakseen käytännössä tämä vaatii vahvaa osaamisen johtamista ja toimintaterapeuttien työn sisällön tuntemusta. Alkuvuodesta, helmi–maaliskuussa käydään hyvinvointialueilla JUKOn luottamusmiesvaalit. Uusien luottamusmiesten toimikausi alkaa 1.4.2023 ja kestää 31.12.2025 saakka. Tulevaisuudessa hyvinvointialueilla tulevat paikallisesti neuvoteltavaksi ja päätettäväksi muun muassa sote-sopimuksen palkkaohjelman paikalliserät. Kyse ei siis ole aivan pienistä asioista. Näissä keskusteluissa luottamusmiehet ovat tärkeässä roolissa, ja kannustamme jäsenistöämme asettumaan rohkeasti ehdolle luottamusmiesvaaleissa ja näin vahvistamaan kuntoutuksen sekä toimintaterapian edunvalvontaa.

Me TOIssa uskomme, että toimintaterapeutit vahvoina TOImijoina tuovat olennaisen lisäarvon hyvinvointialueiden kehittämiseen. Vaikka alueiden tulevaisuus on vielä osittain hämärän peitossa, meidän on tärkeää yhdistää voimamme ja pitää kuntoutuksen puolia. Näin rakennamme palvelut, jotka tuottavat kansalaisille terveyttä ja hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Kirsi Wikman
Kirjoittaja on TOIn varapuheenjohtaja ja puheenjohtajan sijainen 1.1.2023 lähtien.

Kirjoittaja

Kirsi Wikman

Kirsi Wikman

Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja