Hoksaa TOI

Muutos syntyy tekemällä: toimintaterapeuttien suoravastaanotto hoitotakuun piiriin

Kirsi Wikman — 21.08.2023

Pitkäjänteinen vaikuttamistyö tuottaa tulosta, sillä STM:n tuoreen ohjeistuksen mukaan toimintaterapeuttien suoravastaanotto kuuluu tiukentuvan hoitotakuun piiriin. Vaikuttamistyö kuitenkin jatkuu edelleen, TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman kirjoittaa.Julkaisimme TOIssa kesäkuussa uutisen, jonka mukaan 1.9.2023 tiukentuva kiireettömän perusterveydenhuollon hoitotakuulainsäädäntö on toimintaterapian osalta tulkinnanvarainen. Lain soveltamisesta saatiin uutta tietoa heinäkuussa, kun STM julkaisi palveluiden järjestäjille suunnatun ohjekirjeen. Se tarkentaa lain tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Ohjekirjeestä (s. 10) käy ilmi, että TOIn sitkeä vaikuttamistyö on tuottanut tulosta: sen mukaan toimintaterapeuttien suoravastaanotto kuuluu tiukentuvan 14 vuorokauden hoitotakuun piiriin.

Vaikuttamistyön tulos on tärkeä toimintaterapeuteille. Sen myötä kuntoutuksessa käytössä olevat matalan kynnyksen lähetteettömät palvelut ovat tasa-arvoisia keskenään riippumatta siitä, mikä ammattiryhmä niitä tuottaa.

Tavoitteemme siitä, että kuntoutuspalveluita koskevaan sääntelyyn ei muodostu kahta tasoa, on hoitotakuun osalta toteutunut.

Nyt toimintaterapiapalvelut eivät jää esimerkiksi fysioterapiasta ja psykologipalveluista poiketen kolmen kuukauden hoidon järjestämisen piiriin.

TOI on tehnyt hoitotakuuseen liittyvää pitkäjänteistä vaikuttamistyötä jo vuosia sekä virkamiesten että poliittisten päättäjien suuntaan. Vaikuttamistyömme keskeinen tavoite on ollut, että toimintaterapiapalvelut tunnistettaisiin myös lainsäädännön tasolla varhaisen vaiheen palveluksi. Näin asiakkaat ohjautuvat toimintaterapiapalveluihin heti, kun muutokset toimintakyvyssä tulevat esille.

Syyskuusta lähtien tiukentuvan hoitotakuun piiriin kuuluvien toimintaterapiapalvelujen asema palvelujärjestelmässä tukee tätä tavoitetta.

Ohjekirjeen kirjaukset lupaavat muutenkin hyvää: Kun toimintaterapian suoravastaanotto tunnistetaan tiukemman hoitotakuun piiriin kuuluviksi palveluksi, syntyy hyvinvointialueille paine resursoida siihen riittävästi. Toisin sanoen hyvinvointialueiden tulee huolehtia siitä, että niillä on riittävä määrä toimintaterapeutteja töissä. Jotta oikea-aikainen kuntoutus tulevaisuudessakin toteutuu, tulee myös hoidon tarpeen arvioijan tietää, mitä toimintaterapeutti tekee ja milloin asiakas tulee ohjata tämän vastaanotolle.

Mitä tästä eteenpäin?

Toimintaterapian suoravastaanottoa koskeva hoitotakuun tiukentuminen voi ymmärrettävästi herättää kysymyksiä ja myös huolta siitä, miten uudistukseen vastataan jo ennestään kiireisessä työtilanteessa. Me TOIssa uskomme vahvasti, että yhteistyössä on voimaa myös uuden edessä: olennaista on, että niin toimintaterapeutit, organisaatiot kuin liitto työskentelevät yhdessä asian eteen.

Me TOIssa jatkamme aktiivisesti hoitotakuun toimeenpanon seuraamista. Toivomme myös jäsenistöltämme edelleen yhteydenottoja kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät toimintaterapiapalveluihin pääsyyn.

Kirjoittaja

Kirsi Wikman

Kirsi Wikman

Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja