Hoksaa TOI

Soten kaatuminen on kuntoutuksen kannalta mahdollisuus

Kristina Holmberg & Jasu Forss — 08.03.2019

↑ Kuva: Tero Hanski

Soten kaatuminen on kuntoutuksen kannalta katsottuna mahdollisuus. Tulevaisuudessa aika on toivottavasti kypsä kuntoutuksen koko potentiaalin tunnistamiseen.Tulevaisuuden soten kulmakivinä on oltava terveyden edistäminen ja työ- ja toimintakyvyn ylläpito sekä sen palauttaminen. Tämä oli tänään kaatuneen sote-uudistuksen heikko kohta ja se on myös yksi tulevan kehitystyön ratkaisun avaimista.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on nähtävä ihmisen koko elinkaarta koskettavana kokonaisuutena. Niiden tulee tukea tervettä ja merkityksellistä elämää kaikissa elämänvaiheissa; turvallisesta lapsuudesta hyvään vanhuuteen. Ei riitä, että ongelmien ilmaannuttua pyritään korjaavaan työhön. Tarvitaan vahvempaa ennaltaehkäisevää ja osallistavaa otetta.

Kuntoutus ei ole joukko irrallisia toimenpiteitä

Sipilän hallituskaudella kuntoutuksen uudistusta lähdettiin suunnittelemaan Kuntoutuskomitean mietinnön kautta. Tuloksena oli 55 kehittämisehdotusta, jotka jäivät irrallisiksi sote-kokonaisuudesta. Kuntoutuksen uudistaminen on edelleen tarpeen. Se on nivottava osaksi sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta nyt kaatunutta sotea laajemmin ja kuntoutuksen monimuotoisuutta hyödyntäen.

Henkilöstön pysyminen alalla on tulevaisuuden soten perusta

Tulevaisuuden soten ja kuntoutuksen kehittäminen tapahtuu henkilöstön voimin. Juuri nyt on se hetki kun kuntien on otettava ohjat vahvasti käsiinsä niin palveluiden kehittämisen kuin sosiaali- ja terveysalan henkilöstöresurssin suhteen.

Työntekijöiden jaksaminen on ollut tämän hallituskauden ajan kovalla koetuksella. Jo edellisiltä hallituskausilta asti jatkunut soteen liittyvä myllerrys ja epävarmuus on kuormittanut myös kuntoutuksen asiantuntijoita. Työntekijöiden jaksamisen tukeminen ja työnteon edellytysten turvaaminen ennen seuraavaa soten uudistamisyritystä on nyt kriittisen tärkeää. Korkeakoulutettujen asiantuntijoiden pysyminen alalla on varmistettava, jotta organisaatioissa säilyy riittävän monipuolinen osaaminen.

Tulevassa hallitusohjelmassa on tunnistettava kuntoutuksen yhteiskunnallinen ulottuvuus

Sote-järjestelmän tulee tuottaa toiminta- ja työkykyä sairauksien diagnosoinnin ja hoitamisen lisäksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että tulevalla hallituskaudella tapahtuva kehittämistyö tehdään moniammatillisesti. Mukana on oltava kuntoutuksen asiantuntijoita sekä kansallisella että alueellisella tasolla.

Kuntoutuksen uudistaminen tulee suunnitella osaksi kokonaisuutta. Palveluketjut on rakennettava alusta alkaen siten, että niissä tunnistetaan koko kuntoutuksen potentiaali ensihoidosta ikäihmisten arkikuntoutukseen.

Poliittisessa päätöksenteossa tulee olla mukana kuntoutuksen yhteiskunnallinen ulottuvuus ja kuntoutuksen on oltava osa hallitusohjelmaa – ei vain yksittäisinä toimenpiteinä vaan läpileikkaavana ajatuksena suomalaisten toiminta- ja työkyvyn edistämisessä.

Kirjoittajat

Kristina Holmberg

Kristina Holmberg

Puheenjohtaja

Blogikirjoituksia ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista toimintaterapian ja kuntoutuksen näkökulmasta. 

Jasu Forss

Jasu Forss

Varapuheenjohtaja