TOIsaalta

Syksyn SOTE-sopimus lupaa hyvää myös toimintaterapeuteille

Anu Halonen & Markus Okkola — 13.10.2022

Julkisella sektorilla työskentelevät jäsenemme ovat jo saaneet ensimmäiset palkankorotukset, joista sovittiin kunta-alan työehtosopimuksissa kesäkuussa. Mutta mikä muuttui, kun tämän syksyn sopimusvääntö viimein päättyi ja koko kunta-alalle saatiin työrauha?Hämmennys oli melkoinen, kun äskettäin syntynyt Sote ry:n ja KT:n sopu SOTE-sopimuksesta eli sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta julkistettiin. Mitä toimintaterapeuttien palkoille ja työehdoille nyt tapahtuu ja mikä sopimus lupaa mitäkin?

SOTE-sopimus koskee myös toimintaterapeutteja julkisella sektorilla, eikä tämä syksy muuta niitä palkankorotusnäkymiä, jotka sovittiin alkukesällä kunta-alan KVTES-, SOTE- ja OVTES-sopimuksissa. Niitä olivat tekemässä JUKO, JAU ja KT. Samalla sovittiin, että jos myöhemmässä Sote ry:tä koskevassa ratkaisussa palkankorotukset ja muut kustannusvaikutukset ovat suurempia, ne ulotetaan koskemaan kaikkia SOTE-sopimuksen piirissä olevia ja tiettyjä KVTESin ja OVTESin palkansaajia – siis myös julkisen sektorin toimintaterapeutteja. Tästä JUKO pitää edelleen kiinni.

Lokakuun alussa Sote ry siis hyväksyi kesäkuussa tehdyt sopimukset palkankorotuksineen, palkkaohjelmineen ja työehtomuutoksineen.

Uutta joutuisa ruokailu ja perhevapaa

Jotain uuttakin syksyn sopimus kuitenkin lupaa: SOTE-sopimuksen uudet kirjaukset joutuisasta ruokailumahdollisuudesta tarkoittavat, että yleistyöajan piirissä oleva työntekijä voi halutessaan valita joutuisan ruokailun työajalla. Kirjaus on samanlainen kuin jaksotyössä on ollut jo kauan.

TOI on pitkään tavoitellut päivittäisen lepotauon lukemista työajaksi eli niin sanotun joutuisan ruokailun mahdollisuutta kunta-alan eri työaikamuodoissa. Vielä kevään sopimukseen emme kuitenkaan onnistuneet sitä saamaan.

Sen sijaan saimme siihen kaivatun kirjauksen perhevapaista. Perhevapaauudistuksen tuominen työehtosopimuksiin mahdollistaa perhevapaan jakautumisen jatkossa entistä tasaisemmin molemmille vanhemmille ilman, että vapaan kokonaispituus lyhenee.

Palkkaan vaikuttaa moni asia

Kunta-alan uudet sopimukset sisältävät useita palkkojen yleiskorotuksia ja järjestelyeriä vuosina 2022–2025. Lisäksi luvassa on viiden vuoden palkkaohjelma, jolla korjataan palkkauksen epäkohtia siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Paikallinen sopiminen palkkaohjelman yksityiskohdista on kesken, ja TOI pyrkii varmistamaan, että korotuksia kohdentuu myös meidän jäsenistöllemme. Tässä tarvitsemme tiivistä yhteistyötä sekä jäsentemme että neuvotteluihin osallistuvien luottamusmiesten kanssa.

SOTE-sopimuksen kehittäminen jatkuu palkkahinnoitteluliitteisiin liittyvillä neuvotteluilla. TOIn tavoitteena on, että palkkausjärjestelmä tunnistaa jatkossa toimintaterapeuttien asiantuntijuuden ja työn vaativuuden ja palkkaus saadaan niitä vastaavaksi. Meitä TOIssa kiinnostavat myös KVTESin palkkausjärjestelmän uudistaminen ja siihen liittyvät kokeilut, koska samantyyppistä kehittämistyötä tuodaan jatkossa myös SOTE-sopimuksen puolelle.

Palkkaharmonisointi on edessä

Yksi SOTE-sopimuksen uutisoinnissa kysymyksiä herättänyt seikka on ollut palkkaharmonisointi. Kun siirrymme 1.1.2023 hyvinvointialueille, työntekijöiden palkat on lakisääteisesti harmonisoitava. Tämä tapahtuisi joka tapauksessa, ilman työehtosopimuksiakin, mutta lokakuisessa sopimuksessa KT ja Sote ry ottivat kantaa palkkaharmonisoinnin kustannuksiin ja aikataulutukseen. Harmonisointi varmistaa, että samasta tai yhtä vaativasta työstä maksetaan hyvinvointialueen sisällä samaa palkkaa. Nämä palkankorotukset eivät kohdistu tasaisesti kaikille, vaan niillä korjataan epäkohtia. Palkkaharmonisointi ei myöskään voi laskea kenenkään palkkaa.

Tunnetko sinä oman sopimuksesi?

Muutosten edellä on ensin tunnistettava, miten asiat ovat nyt. Työntekijänä sinun on hyvä tuntea oma työehtosopimuksesi ja esimerkiksi se, miten palkkasi muodostuu. SOTE-sopimusta on sovellettu kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöihin 1.9.2021 lähtien, ja se on jatkossa käytössä hyvinvointialueilla. Jokaisen SOTE-sopimuksen piirissä olevan toimintaterapeutin työsuhteen ehdot muodostuvat sekä sen että KVTESin määräyksistä.

Kunta-alalle saatu työrauha on meidän kaikkien etu. Hyvinvointialueille siirtyminen tuo arkeen monenlaisia muutoksia, ja siksi palkan ja työehtojen kaltaisten perusasioiden sekä neuvotteluyhteistyön on oltava kunnossa, kun siirrymme uuteen aikaan.

Kirjoittajat

Anu Halonen

Anu Halonen

Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja
Markus Okkola

Markus Okkola

Toimintaterapeuttiliiton lakimies (OTM)