TOIsaalta

Hoitotakuulla toimivampaan arkeen

Anu Halonen — 16.03.2022

↑ Kuva: Tero Hanski

Toimintaterapeuttiliitto kannattaa hoitotakuuaikojen lyhentämistä 7 vuorokauteen ja samalla sitä, että toimintaterapia olisi mukana tuossa viikon aikarajassa. Miksi hoitotakuu on TOIn agendalla?  Terveydenhuoltolain uudistus hoitotakuuaikojen lyhentämiseksi on etenemässä vuodenvaihteen lausuntokierroksen jälkeen eduskunnan käsittelyyn. Toimintaterapia näkyy lakiluonnoksessa hyvin vähän. Se tunnistetaan vain kuntoutussuunnitelman mukaisesti toteutuvana hoidon jälkeisenä kuntoutuksena. Me toimintaterapeutit tiedämme, että meillä on paljon laajempaan käyttöön soveltuvaa osaamista ja keinoja. 

Toimintaterapia ei ole vain hoidon jälkeistä kuntoutusta

Toimintaterapeuteilla on vahva koulutus ihmisen toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen sekä laajasti kaikkien toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden huomioimiseen. Tätä pitää hyödyntää heti, kun uhka toimintakyvylle ja arjen sujumiselle havaitaan. Kuntoutuksen painopisteen siirtämisestä nykyistä varhaisempaan vaiheeseen on puhuttu ainakin niin kauan kuin itse olen toimintaterapia-alalla ollut. Se edellyttää sitä, että toimintaterapia nähdään muunakin kuin hoidon jälkeisenä terapiamuotona.

Kaikki keinot käyttöön 

Toimintaterapia voi olla sekä pitkä- että lyhytkestoista kuntoutusta. Jälkimmäisestä on hyviä kokemuksia perusterveydenhuollon organisaatioissa ympäri Suomea. Se voi tarkoittaa esimerkiksi toimintaterapeutin kertaluonteista ohjausta, jota asiakas voi saada oman yhteydenottonsa perusteella, tai arviointijaksoja, jotka toimivat samalla ohjauksena lähiympäristössä.  

Toimintaterapeuteilla on siis jo käytössä lyhytkestoisen terapian tehokkaita keinoja, joilla toimintakykyä voidaan tukea ja ylläpitää. Näitä hyviä käytäntöjä on otettava laajemmin käyttöön, jotta apua hakeva ihminen saa oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Samalla yhdenmukaistamme toimintaterapiapalveluiden järjestämistä tulevilla hyvinvointialueilla. 

Hoitotakuu takaa varhaisen puuttumisen 

Ei ole yhdentekevää, kuinka nopeasti ihmiset pääsevät toimintaterapian palveluiden piiriin.  

Mitä aikaisemmin puutumme erilaisiin toimintakyvyn haasteisiin toimintaterapian keinoin, sitä paremmin niihin pystytään vaikuttamaan. Kun ongelmat monimutkaistuvat, niiden ratkaisemiseen tarvitaan enemmän erilaisia palveluita ja pitkäkestoista terapiaa. Varhaisella tuella voidaan pitkällä aikavälillä säästää paitsi inhimillisiä, myös taloudellisia resursseja.  

Samalla toimintaterapian keinoin voidaan säästää esimerkiksi huomattavasti kalliimmista laitoshoidon kustannuksista, kun ihmiset pystyvät elämään arvokasta arkea yhä paremmilla edellytyksillä. 

Toimintaterapian ytimessä on toimiva arki, joka on jokaiselle ihmiselle omanlaisensa: hänelle tärkeiden asioiden toteuttamista. Tätä haluamme tukea myös sillä, että toimintaterapiapalveluiden piiriin pääsee nopeasti ja matalalla kynnyksellä. 

Kirjoittaja

Anu Halonen

Anu Halonen

Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja