Hoksaa TOI

Toimintaterapeuttien osaaminen käyttöön työkyvyn arvioinnissa

Kirsi Wikman — 25.10.2022

Yle uutisoi 18.10.2022 kroonisesta väsymysoireyhtymästä ja siitä, kuinka toiminnallisten häiriöiden aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella on vaikea saada eläkettä. Työeläkkeen edellytyksenä on sairaus, mutta toiminnalliset häiriöt eivät ole sairauksia.Ylen uutisessa haastateltu työeläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jan Schugk pohti, pitäisikö järjestelmää muuttaa siten, että työkykyyn liittyen arvioitaisiin toimintakykyä eikä sairautta ja ketkä olisivat luotettavia toimintakyvyn arvioinnin tekijöitä.
Keskustelunavaus on erittäin tervetullut sekä toiminnallisia häiriöitä sairastavien henkilöiden että laajemminkin yhteiskunnan näkökulmasta, koska sairauksiin perustuva arviointi kapeuttaa näkemystä ihmisen toiminnasta ja toimintakyvystä.
Toiminta- ja työkyvyn arviointi on moniammatillinen kokonaisuus, jossa tarvitaan usean eri ammattihenkilön osaamista. Toimintaterapeutit laillistettuina terveydenhuollon ammattihenkilöinä ovat toiminnan ja toimintakyvyn arvioinnin asiantuntijoita, jotka käyttävät työssään tutkittuja arviointimenetelmiä. Heidän arviointinsa keskiössä on kaikki ihmisen arkeen liittyvä toiminta. Näin ollen myös työkyvyn arviointi on osa toimintaterapeutin työtä, ja luotettavan arvioinnin perustana on asiakkaan aidossa arkielämän tilanteessa tapahtuva toimintakyvyn arviointi.
Usein käy kuitenkin niin, että toimintaterapeutin luokse tullaan hyvin pitkän ajan kuluttua siitä, kun ongelmat elämän eri toimintojen osa-alueilla ovat alkaneet. Tähän liittyykin kysymys siitä, tunnistetaanko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässämme toimintaterapeuttien ammattitaito riittävän hyvin. Suomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa siihen, että esimerkiksi toiminnallisia häiriöitä sairastavat henkilöt joutuvat kulkemaan Ylen uutisen kuvaamalla tavalla luukulta toiselle – eikä myöskään siihen, että työkyvyn arvioinnissa jää käyttämättä se osaaminen, joka toisi mahdollisimman laajan ja luotettavan näkökulman ihmisen toiminta- ja työkykyyn. Tämän vuoksi toimintaterapeuttien osaaminen tulee tunnistaa osana tätä kokonaisuutta nykyistä laajemmin. Osaamisen tunnistaminen tapahtuu resursoimalla toimintaterapeutit kiinteäksi osaksi asiakkaan toiminta- ja työkykyä arvioivaa moniammatillista työryhmää, jotka tulevat työskentelemään mm. tulevaisuuden sote-keskuksissa hyvinvointialueilla.

Kirjoittaja

Kirsi Wikman

Kirsi Wikman

Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja