TOIsaalta

Vauvan toimintaterapia helpottaa perheen arkea ja vaikuttaa lapsen kehitykseen läpi elämän

Annukka Moilanen — 08.12.2021

Jo vauvojen käytöksessä voidaan havaita aistisäätelyn kypsymättömyydestä johtuvaa kuormittumista ja stressiä. Ongelmat vaikuttavat myös perheiden arkeen. Mitä aikaisemmin lapsiperhe pääsee toimintaterapeutin vastaanotolle, sitä vaikuttavampaa kuntoutus on ja sitä tyytyväisempi koko perhe on.Nyt koronapandemian aikana on saatu huolestuttavia tutkimustuloksia vauvaperheiden jaksamisesta. THL:n kyselytutkimuksen mukaan epidemia-aika on lisännyt vauvaperheiden uupumista.

Keväällä 2020 pandemian ryöpsähtäessä Suomessakin valloilleen toimintaterapian vastaanottotoimintaa supistettiin monissa palveluissa. Vauvojen toimintaterapian vastaanotolleni ohjattiin ainoastaan kiireellisiä asiakasperheitä, joissa vauvoilla oli niin suuria syömisongelmia, nukkumisongelmia tai itkuisuutta, että vauvan kasvu ja kehitys tai varhainen vuorovaikutus olivat vaarassa häiriintyä. Lähetteitä tuli useita viikossa. Toimintaterapeutin ohjaukseksi riitti useimmiten vain yksi tai kaksi vastaanottokäyntiä ja tarvittaessa puhelinseuranta. Palautteiden mukaan näistä perheistä kaikki kokivat saaneensa toimintaterapeutilta apua ja tukea lähetteen syynä olleeseen asiaan ja olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Aistisäätelyn ongelmat haastavat vuorovaikutusta

Lapset tulevat yleensä toimintaterapeutin arvioon ja terapiaan neuvolan lähetteellä vasta lähempänä kouluikää. Aistisäätelyn kypsymättömyydestä johtuvat kuormittumisen ja stressin piirteet näkyvät kuitenkin jo imeväisikäisen käyttäytymisessä itkuisuutena, nukkumis- tai syömisvaikeuksina ja ärtyisyytenä. Ongelmat haastavat vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja sen kehittymistä. Tämä vaikuttaa oleellisesti itsesäätelyyn, sillä kehittyäkseen myönteisellä tavalla lapsen itsesäätely vaatii ymmärtävän vanhemman ja ympäristön tukea.

Laaja tutkimusnäyttö kertoo, että mitä aiemmin lapsen haasteisiin puututaan, sitä vaikuttavampaa kuntoutus on ja sen pienemmällä toimintaterapeutin ohjauksella yleensä selvitään. Varhainen puuttuminen vaikuttaa kehityksen kulkuun läpi elämän.

Vauvojen toimintaterapia parantaa koko perheen elämänlaatua

Oikeanlainen ja varhain aloitettu neuvolan toimintaterapeutin tuki perheen ja oireilevan lapsen arkeen ja ympäristöön on keskeistä. Sillä tuetaan kasvua, kehitystä ja kiintymyssuhdetta diagnooseista riippumatta.

Arki oireilevan vauvan kanssa on vanhemmille kuormittavaa ja koettelee jaksamista. Vauvan haasteiden ymmärtäminen, vanhempien ohjaaminen ja ympäristön muokkaaminen vastaamaan vauvan tarpeita helpottaa vauva-arkea merkittävästi ja tukee koko perheen mielekästä arkea oikea-aikaisesti.

Vauvojen toimintaterapia edistää usein nopeastikin koko perheen elämänlaatua ja jaksamista sekä vähentää muiden palveluiden ja tukitoimien tarvetta. Lasten toimintaterapiapalveluiden ulottaminen valtakunnallisesti myös vauvaikäisiin on tärkeää. Tämä on oleellinen asia pohdittavaksi etenkin nyt, kun lasten mielenterveyden ja käyttäytymisen haasteet vaikuttavat huolestuttavasti lisääntyvän yhteiskunnassa.

Kirjoittaja

Annukka Moilanen

Annukka Moilanen

Lasten toimintaterapeutti, vuoden toimintaterapeutti 2021

Blogikirjoituksia ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista toimintaterapian ja kuntoutuksen näkökulmasta.