TOIsaalta

Yrittäjä – sote-uudistuksen kompassi?

Sara Kiskola — 05.01.2023

Kauan suunniteltu sote-uudistus konkretisoitui viimein hyvinvointialueiden aloittamiseen tammikuussa. Muutos näkyy konkreettisesti hyvinvointialueille siirtyneille työntekijöille, mutta muutokset heijastuvat väistämättä myös sote-alan yrittäjien arkeen, esimerkiksi laskutusten tai kilpailutusten kautta.Jokaisen hyvinvointialueen toimintaa ohjaa oma valmistelu ja strategia. Toiminnan yksityiskohdat vaatinevat jokaisella alueella hiomista. Yhteistä monelle alueelle on, että niiden talousarviot ovat jo valmiiksi alijäämäisiä. Toisaalta väestörakenne, maantieteellinen alue ja alueiden toimintamallien historiat voivat erota paljonkin toisistaan.

Myös hyvinvointialueiden toimintatapojen eroja on jo havaittavissa. Selvitimme syksyn aikana TOIssa, miten toimintaterapeuttiopiskelijat siirtyvät työelämään jo opiskeluiden aikana. Selvityksen lopputulos kuvaa alueiden välisiä eroja: osa hyvinvointialueista oli valmiita siihen, että hyvinvointialueen ostamaa tai hankkimaa toimintaterapiaa toteuttaa yrityksessä työskentelevä, Valviran ehdot täyttävä toimintaterapeuttiopiskelija, kun taas toiset suhtautuivat asiaan ehdottoman kielteisesti. Jotkin alueet eivät olleet moista mahdollisuutta sääntökirjaa kirjoittaessaan edes pohtineet.

Edellä kuvattu esimerkki kertoo osaltaan siitä, että on hyvin vaikeaa ennustaa, mitkä asiat tulevat vaikuttamaan eri alueiden toimintaterapiayrityksiin ja mitkä ovat yritystoiminnan lähtökohdat eri alueilla. Jokaisen yrittäjän olisi hyvä selvittää joka tapauksessa oman alueen toimintaterapian osto- tai hankintapalveluista vastaava henkilö, jotta mahdolliset epäselvyydet voidaan ratkaista nopeasti. On myös järkevää varautua siihen, että asiat eivät rullaa heti mutkattomasti esimerkiksi laskutusasioissa.

Toimintaterapeuttien asema ja toimintaterapian saatavuus hyvinvointialueilla on yksi TOIn työskentelyn keskeinen painopistealue lähivuosina. Asiakkaiden tulee saada oikeanlaiset toimintaterapiapalvelut oikeaan aikaan ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Hyvinvointialueiden tulee muistaa alusta asti myös yritysten rooli ja hyödyntäminen oikea-aikaisen ja vaikuttavan palvelun tuottajina. TOI työskentelee myös toimintaterapiayritysten edunvalvonnan parissa. TOIn kanta vaativiin lääkinnällisiin kuntoutuksiin on, että niiden tulee ainakin toistaiseksi pysyä Kelan järjestämisvastuun piirissä.   

Hyvinvointialueiden aloittaminen on tärkeä vaikuttamisen paikka kaikille kuntoutusalan ammattilaisille. Tarvitaan aikaa, jaksamista ja kiinnostusta oman hyvinvointialueen asioiden hahmottamiseen sekä oman näkökulman esilläpitoa hyvinvointialueen toimijoille ja päättäjille. Me TOIssa olemme tässä työssä mukana. Kun työskentelemme yhdessä, saamme aikaan vaikuttavimman lopputuloksen.

Paitsi asiakkaat myös toimintaterapiayritykset hyötyvät ennen kaikkea sujuvista palvelupoluista. Niiden rakentamisessa hyvinvointialueiden tulisi hyödyntää kompassina toimintaterapiayritysten kokemusta ja tietoa. Koska isot laivat tunnetusti kääntyvät hitaasti, kannustan jokaista yrittäjää vaikuttamaan laivan kulkusuuntaan jo sen aloittaessa matkansa satamasta!

Sara Kiskola

Kirjoittaja on TOImintaterapeuttiliiton yrittäjyysasiantuntija.

Kirjoittaja

Sara Kiskola

Sara Kiskola

Yrittäjyysasiantuntija