Pirhan yt-neuvottelut alkavat – jukolainen pääluottamusmies tukee TOIn jäseniä

Pirkanmaan aluehallitus päätti maanantaina käynnistää Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan yt-neuvottelut. Muistathan, että TOIn jäsenenä olet oikeutettu tukeen ja neuvontaan.

Julkaistu 13.9.2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan kaikkia 20 000:ta työntekijää koskevat yt-neuvottelut alkavat ensi maanantaina 18.9. Mahdolliseksi irtisanomistarpeeksi Pirha arvioi enintään 500 henkilötyövuotta. Arvioon kuuluvat sekä irtisanomiset että osa-aikaistamiset. Edessä saattaa olla myös koko henkilöstöön kohdentuvia lomautuksia.

Tarkkaa tietoa säästötoimien kohdistumisesta toimintaterapeutteihin ei toistaiseksi ole. TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman painottaa, että mikäli Pirhan yt-neuvottelut kohdentuvat toimintaterapeutteihin, kyseessä on lyhytnäköinen ratkaisu. Se syventäisi kuntoutusvajetta entisestään.

– Toimintaterapiapalveluista on Pirkanmaalla jo nyt pula, koska osalla alueesta ei ole niitä ollut juurikaan saatavilla ennen hyvinvointialueuudistusta. Nyt pitäisi kehittää palveluita ja investoida toimintaterapiaan palvelujen heikentämisen sijaan.

Päätöksen yt-neuvotteluiden käynnistämisestä teki hyvinvointialueen aluehallitus kokouksessaan 11.9.2023. Yt-neuvotteluja käydään ainakin seuraavat kuusi viikkoa.

TOI muistuttaa, että mikäli yt-neuvottelut herättävät kysymyksiä tai huolta, olethan yhteydessä työpaikkasi jukolaiseen pääluottamusmieheen. Hän edustaa TOIn jäsenistöä Pirhassa. Pääluottamusmiehen yhteystiedot löytyvät yleensä työpaikan ilmoitustaululta tai intranetistä. Jos et tiedä, kuka työpaikkasi pääluottamusmies on, ole yhteydessä liiton TOImistoon.

TOIn asiantuntijoihin kannattaa myös ottaa olla yhteydessä, mikäli omaan tilanteeseesi liittyy epäselvyyksiä.

– TOI seuraa tilannetta aktiivisesti ja toimii jäsenistönsä tukena tässäkin tilanteessa, Wikman painottaa.

Lisätiedot:

Leila Mäkelä, TOIn toiminnanjohtaja
p. 040 823 4413

Kirsi Wikman, TOIn puheenjohtaja
p. 040 825 3107

Lue myös:
Yt-neuvottelut | JUKOn toiminnanjohtaja Mari Keturi ihmettelee uutisia Pirkanmaan hyvinvointialueen yt-neuvotteluista – ”Mitä käytännössä tarkoittaa pomojen siirtäminen potilastyöhön?”
Yt-neuvottelut | ”Pirkanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut saattavat olla vasta alku” – JUKOn toiminnanjohtaja Mari Keturi pelkää nyt pahinta

Mitkä yt-neuvottelut?

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Toisin kuin yrityksiä koskevassa laissa, kuntien ja hyvinvointialueiden on aina käytävä yt-neuvottelut riippumatta työpaikan henkilöstömäärästä.

Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Se antaa henkilöstölle mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Suomen Toimintaterapeuttiliiton jäsenten kohdalla henkilöstön edustajana toimii JUKOn pääluottamusmies.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallinen selvitys toimien perusteista, määrästä ja aikataulusta sekä siitä, miksi juuri tietyt henkilöt ovat valikoituneet niiden kohteiksi. Lisäksi työnantajan on laadittava henkilöstön edustajille kirjallinen esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.

Mikäli työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun yt-neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Työnantaja saa vasta tämän jälkeen päättää varsinaisista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta.

Ajankohtaista

JUKO | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi →

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

TOIssa on voimaa – Satakunnassa! 21.3.2024 →

TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman kutsuu kaikki Satakunnan alueen jäsenet yhteiseen tapaamiseen Porissa torstaina 21.3.2024 klo 17-19.

TOIn apurahahaku 2024 on auki →

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Tutustu hakuehtoihin ja -ohjeisiin ja hae apurahaa perjantaihin 26.4.2024 klo 16 mennessä!

Kaikki tiedotteet →