EETU - Etäkuntoutuksen menetelmistä tukea lasten toimintaterapian verkostotyöhön

Hankkeessa mukana olleet toimintaterapeutit, varhaiskasvattajat sekä perheet kokivat etäkuntoutuksen tarjoavan hyvän lisämahdollisuuden tukea lapsen toimintakykyä ja osallisuutta omassa arjessa. Onnistuessaan etäyhteys antaa mahdollisuuden entistä paremmin viedä toimintaterapian menetelmiä lapsen toimintaympäristöön sekä sitouttaa lapsen kanssa toimivaa sosiaalista ympäristöä lapsen toiminnan mahdollistamiseen.

EETU-hanke toteutui vuosien. 2016-2018 aikana eri puolella Suomea osana vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lasten toimintaterapiaa. Hankkeeseen otettiin mukaan alle kouluikäisiä lapsia perheineen. Lapsella tuli olla valmis kuntoutuspäätös, arjen toiminnan ja osallistumisen pulmia, ja lapsen tuli osallistua varhaiskasvatukseen vähintään 20 tuntia viikossa. Hankkeeseen osallistui 17 toimintaterapeuttia, 20 lasta perheineen sekä 10 lapsen varhaiskasvattajaa. Hankkeessa toimintaterapeutit kokeilivat ohjaukseen ja viestinvaihtoon tarkoitettuja tietoturvallisia etäsovelluksia perheiden ja varhaiskasvattajien kanssa tehtävässä yhteis-työssä ja ohjauksessa.

Toimintaterapian toteutumista seurattiin 6-10 kk kuntoutuspäätöksestä ja aloitusajankohdasta riippuen. Seuranta-aikana toimintaterapeutit ja varhaiskasvattajat osallistuivat mentorointiin, jonka tavoitteena oli tukea etäsovellusten käyttöönottoa. Mentorointikeskustelut käytiin etäsovellusta hyödyntäen ja tallennettiin tutkimusaineistoksi. Mentorointiaineiston lisäksi hankkeen aikana kerättiin aineistoa lapsen arjen toiminnan haasteista ja niissä tapahtuvista muutoksista COPM-menetelmällä, kaveri- ja leikkitaidoista RALLA havainnointimenetelmällä, ja lapsen tavoitteiden saavuttamista seurattiin Omat tavoitteeni -lomakkeella. Vanhempien, varhaiskasvattajien sekä toimintaterapeuttien käsityksiä etäkuntoutuksesta ja sen hyödyistä kartoitettiin kyselytutkimuksella.

Lue koko artikkeli Toimintaterapeutti-lehti 1/2019