Työehtosopimukset

TOI neuvottelee toimintaterapeuttien työsuhteen ehdot jäsentensä puolesta.

Työehtosopimukset

Työehtosopimuksissa määritellään toimintaterapeuttien työsuhteen ehdot kuten lomat, perhevapaat, sairauslomakäytännöt ja palkkaus. Työehtosopimusneuvottelujen kautta Toimintaterapeuttiliitto neuvottelee jäsentensä puolesta, yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa, toimintaterapeuttien työsuhteen ehdoista. Työehtosopimukset mahdollistavat mm. sen, että jokaisen toimintaterapeutin ei tarvitse itse neuvotella oman työsuhteensa ehtoja suoraan työnantajan kanssa.

Toimintaterapeuttiliitto neuvottelee toimintaterapeuteille keskeisistä julkisen sektorin työehtosopimuksista neuvottelujärjestö JUKOn välityksellä. Yksityisellä terveyspalvelualalla neuvottelujärjestönä toimii Terveyspalvelualan Unioni. Suurin osa TOI:n jäsenistä kuuluu Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES), Valtion työ- ja virkaehtosopimuksen sekä Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Katse toimintaterapeuttien työehtoihin. Toimintaterapeutti 1/2018

Suositukset

Toimintaterapeuttiliitto on laatinut työehtosopimusten rinnalle toimintaterapia-alan työsuhteen ehdot -suosituksen sekä toimintaterapeuttien vähimmäispalkkasuosituksen. Suositukset koskevat yksityisen toimintaterapia-alan yritysten palveluksessa olevia toimintaterapeutteja. Työsuhteen ehdot perustuvat joko pakottavaan lainsäädäntöön tai yleiseen työmarkkinakäytäntöön. Voit myös hyödyntää suosituksiin pohjautuvaa Toimintaterapeuttiliiton työsopimusmallia.

Ladattavat tiedostot

Katse toimintaterapeuttien työehtoihin (pdf)
Toimintaterapia-alan työsuhteen ehdot (pdf)
Toimintaterapeuttien vähimmäispalkkasuositus (pdf)
TOI työsopimusmalli (pdf)
TOI työsopimusmalli (täytettävä) (pdf)