Ammatillinen materiaali

TOI tuottaa toimintaterapeutin ammattiin liittyvää materiaalia.

Kuntaliiton, THL:n ja Toimintaterapeuttiliiton yhteistyössä päivittämä Toimintaterapianimikkeistö on tarkoitettu toimintaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi.

Toimintaterapian ydinviesti kiteyttää toimintaterapian ainutlaatuisuuden narratiivin muotoon.

Arkikuntoutus -esite

Elämäni kirja Ole oma itsesi - läpi koko elämän!

Materiaalia jaetaan painotuotteina Toimintaterapeuttiliiton jäsentilaisuuksissa.

Ladattavat tiedostot

Toimintaterapianimikkeistö (pdf)
Ydinviesti (pdf)
Toimintaterapeutti työhön palaavan kuntoutujan tukena (pdf)
Elämäni kirja (pdf)
Arkikuntoutus (pdf)