Ammatillinen materiaali

TOI tuottaa toimintaterapeutin ammattiin liittyvää materiaalia

Kuntaliiton, THL:n ja Toimintaterapeuttiliiton yhteistyössä päivittämä Toimintaterapianimikkeistö on tarkoitettu toimintaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Nimikkeistön ohella kannattaa perehtyä myös Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita -julkaisuun.

Toimintaterapian ydinviesti kiteyttää toimintaterapian ainutlaatuisuuden narratiivin muotoon.

Elämäni kirja Ole oma itsesi - läpi koko elämän!

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa - Arvioinnin lähtökohdat ja suositukset on Toimintaterapeuttiliiton hyväksymä ohjeistus toimintaterapeuttien ammatillisesta toiminnasta asiakkaan arviointiprosessissa. Sen tavoitteena on antaa toimintaterapeuteille yleiset ja yhteiset lähtökohdat arviointiprosessin eri vaiheissa huomioitavista asioista.

Toimintaterapeutti opiskeluhuollossa - työkaluja toimivaan arkeen on Toimintaterapeuttiliiton esite koulutoimintaterapiasta.

Materiaalia jaetaan painotuotteina Toimintaterapeuttiliiton jäsentilaisuuksissa.

Ladattavat tiedostot

Toimintaterapianimikkeistö (pdf)
Ydinviesti (pdf)
Elämäni kirja (pdf)
Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita (pdf)
Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa (pdf)
Toimintaterapeutti opiskelijahuollossa - työkaluja toimivaan kouluarkeen (pdf)