Ammatillinen materiaali

TOI tuottaa toimintaterapeutin ammattiin liittyvää materiaalia

Kuntaliiton, THL:n ja Toimintaterapeuttiliiton yhteistyössä päivittämä Toimintaterapianimikkeistö on tarkoitettu toimintaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Nimikkeistön ohella kannattaa perehtyä myös Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita -julkaisuun.

Toimintaterapian ydinviesti kiteyttää toimintaterapian ainutlaatuisuuden narratiivin muotoon.

Elämäni kirja Ole oma itsesi - läpi koko elämän!

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa - Arvioinnin lähtökohdat ja suositukset on Toimintaterapeuttiliiton hyväksymä ohjeistus toimintaterapeuttien ammatillisesta toiminnasta asiakkaan arviointiprosessissa. Sen tavoitteena on antaa toimintaterapeuteille yleiset ja yhteiset lähtökohdat arviointiprosessin eri vaiheissa huomioitavista asioista.

Materiaalia jaetaan painotuotteina Toimintaterapeuttiliiton jäsentilaisuuksissa.

Ladattavat tiedostot

Toimintaterapianimikkeistö (pdf)
Ydinviesti (pdf)
Elämäni kirja (pdf)
Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita (pdf)
Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa (pdf)