Arkikuntoutus on kustannustehokas kuntoutusmuoto

Norjalaisten E. Kjerstadin ja H.K. Tuntlandin Health Economics Review -lehdessä vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan toimintaterapeutin ohjaama arkikuntoutus on kustannustehokkaampaa kuin ikäihmisten tavanomainen hoito kotona.

Tutkimuksessa arkikuntoutusta saanut interventioryhmä arvioi suoriutumisensa ja tyytyväisyytensä päivittäisiin toimintoihin huomattavasti paremmaksi kuin tavanomaista hoitoa saanut kontrolliryhmä. Suoriutumistason parantuminen ja tyytyväisyys suoriutumiseen saavutettiin arkikuntoutusta saaneessa ryhmässä vähäisemmillä kustannuksilla kuin kontrolliryhmässä. Lisäksi arkikuntoutukseen osallistunut interventioryhmä tarvitsi tutkimuksen jälkeisellä ajanjaksolla huomattavasti vähemmän ja lyhytkestoisempaa kotihoitoa kuin kontrolliryhmä. Näin ollen myös kotikäyntien kustannukset jäivät merkittävästi alhaisemmiksi arkikuntoutusta saaneella ryhmällä interventiojakson jälkeen.

Arkikuntoutus on kustannustehokasta. Toimintaterapeutti-lehti 4/2017.