Arkikuntoutus toimintaterapian mallina

Arkikuntoutuksella tarkoitetaan ikääntyneen omassa elinpiirissä toteutuvaa, omatoimisuutta tukevaa moniammatillista ja asiakaslähtöistä kotikuntoutusta. Arkikuntoutusjakso on ajallisesti rajattua ja kestää yleensä enintään kolme kuukautta.

Arkikuntoutus perustuu ikääntyneen määrittelemiin omatoimisuutta tukeviin kuntoutustavoitteisiin. Ikääntyneen oma sitoutuminen ja motivaatio ovat keskeisiä menetelmän toteutuksessa. Arkikuntoutus alkaa kysymyksellä: ”Mistä arjen toimista haluat suoriutua itsenäisesti?", kun tavanomaisen kuntoutuksen pääpaino on usein kysymyksessä: ”Mistä arjen toimista et suoriudu itsenäisesti?”. Arkikuntoutuksessa hyödynnetään usein haastatteluun perustuvaa ja toiminnallisuutta kartoittavaa, Kanadan toimintaterapeuttiliiton kehittämää COPM -itsearviointimenetelmää. Arkikuntoutus on suunnattu erityisesti ikääntyneille henkilöille, joilla havaitaan alkavaa tai hiljalleen kehittyvää toimintakyvyn alenemista.

Arkikuntoutus - tieteellisesti tutkittua pohjoismaista kuntoutusta. Toimintaterapeutti-lehti 4/2017.