Toimintaterapia lisää ikäihmisten elämänlaatua

Ikäihmisten peseytymisvaikeudet ja riippuvuus toisista ihmisistä peseytymisessä heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Tutkimustulokset osoittivat, että ikäihmisten peseytymisvaikeuksiin kohdistuva toimintaterapia on kustannustehokasta.

Ikääntyessään ihminen voi kohdata vaikeuksia suoriutua itsestä huolehtimisen toiminnoista, kuten peseytymisestä. Peseytymisen vaikeuksia esiintyy erityisesti yli 80-vuotiailla. Itsenäinen suoriutuminen peseytymisestä on ikäihmisille tärkeää, koska sillä on yhteys heidän kokemukseensa omasta hyvinvoinnistaan sekä ympäristön sosiaalisten odotusten täyttämiseen. Peseytymisvaikeudet ja riippuvuus toisista ihmisistä peseytymisessä heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle.

Zingmarkin ym. tutkimus ikäihmisten kylpemisvaikeuksiin kohdistuvan toimintaterapian kustannustehokkuudesta osoittaa, että ikäihmisten peseytymisvaikeuksiin kohdistuva toimintaterapia on kustannustehokasta. Lisäksi sen havaittiin johtavan lisääntyneisiin elinvuosiin ja kohonneeseen elämänlaatuun. Toimintaterapia tuotti tutkimuksen mukaan yhteiskunnalle kustannussäästöjä jopa kahdeksaksi vuodeksi toteuttamisajankohdan jälkeen. Kustannussäästöt syntyivät pääosin siitä, että toimintaterapian toteuttamisen kustannukset olivat pienet verrattuna ikäihmisten hoitokustannuksiin.

Zingmark, M., Nilsson, I., Norström, F., Sahlén, K.G. & Lindholm, L. 2016. Cost effectiveness of an intervention focused on reducing bathing disability. European Journal of Ageing 14 (3), 233–241.

Ikäihmisten toimintaterapialla kustannussäästöjä. Toimintaterapeutti-lehti 4/2017.