Toimintaterapian avulla voidaan mahdollistaa työhön paluu

Toimintaterapia on vaikuttavaksi todettua työkykyä ja työhön paluuta tukevaa kuntoutusta. Se mahdollistaa osallistumisen jokapäiväisiin toimintoihin, joihin sisältyy olennaisena osana kyky ja mahdollisuus tehdä työtä.

Työkyvyn ja työhön paluun tukeminen on tärkeä osa työikäisten henkilöiden kuntoutusta. Työhön palaamisella ja työkyvyn palautumisella sairauden tai vamman jälkeen on suuri merkitys sekä työhön palaavalle yksilölle että koko yhteiskunnalle. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toteutettu työhön paluuta tukeva kuntoutus edesauttaa sairastuneen tai vammautuneen työntekijän työllistymistä ja tukee työkykyä. Lisäksi se ehkäisee sairauspoissaoloja, työttömyyttä ja syrjäytymistä.

Toimintaterapia on usein keskeinen tekijä sekä työkyvyn rajoitteita kokevien että pitkäaikaisen työkyvyttömyyden uhan alla olevien henkilöiden kuntoutuksessa. Toimintaterapia voi toteutua esimerkiksi ammatillisena kuntoutuksena osana työhön paluuseen tähtäävää kuntoutuskokonaisuutta.

Belgialaisten ja hollantilaisten tutkijoiden Désironin, de Rijkin, Van Hoofin ja Donceelin tutkimuksessa toimintaterapian ja työhön paluun yhteydestä haluttiin selvittää toimintaterapian vaikutuksia työhön paluuseen sekä kuvailla, mitkä toimintaterapian muodot tukevat työhön paluuta. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena.

Désironin ym. tutkimustulokset osoittivat, että toimintaterapialla oli selvä vaikutus ammatilliseen kuntoutumiseen ja työhön paluuseen. Esimerkiksi sairauslomapäivät vähenivät merkittävästi toimintaterapiaan osallistumisen seurauksena. Toimintaterapia paransi myös työntekijän asemaa työmarkkinoilla. Toimintaterapia tuki erityisesti depressiota sairastavien sekä alaselän kivuista ja vammoista kärsivien kuntoutujien työhön paluuta.

Tutkimustulosten perusteella toimintaterapiaa voidaan suositella osaksi työhön paluuta tukevaa kuntoutusta.

Désiron, H.AM., de Rijk, A., Van Hoof, E. & Donceel, P. 2011. Occupational therapy and return to work: a systematic literature review. BMC Public Health 11, 2-14.

Toimintaterapia mahdollistaa työhön paluun. Toimintaterapeutti -lehti 2/2018.