Toimintaterapeutin rooli arkikuntoutuksessa

Arkikuntoutuksessa toimintaterapeutin ammattitaitoa tarvitaan muuttamaan asiakkaan yksilölliset tavoitteet käytännön toiminnaksi niin, että toiminta on asiakkaalle mielekästä ja lisää elämän mielekkyyttä.

Toimintaterapeuteilla on ammattitaito ja kokemus arvioida, analysoida ja kuvailla päivittäisiä toimia huomioimalla asiakkaalle merkitykselliset asiat, asiakkaan elämän historian sekä asiakkaan toimintaedellytykset. Arkikuntoutus toteutuu monen eri ammattikunnan yhteistyössä ja yksi ammattikunta ei yksinään pysty vastaamaan kaikesta arkikuntoutukseen liittyvästä työstä.

Toimintaterapeutin rooli arkikuntoutuksessa. Toimintaterapeutti-lehti 2/2018.