Työkyvyn ja työssä vaadittavien taitojen arviointimenetelmät

Toimintaterapeutit käyttävät työkyvyn ja työssä vaadittavien taitojen arvioinnissa alan tutkijoiden kehittämiä arviointimenetelmiä. Ne soveltuvat laajasti erilaisille asiakasryhmille työhyvinvoinnin edistämisen, osa-työkykyisen tukemisen ja työhön paluun yhteydessä.

AWP ja AWC ovat menetelmiä, joiden avulla arvioidaan työkykyä sekä työn suorittamiseen tarvittavia taitoja. Menetelmät ovat toimintaterapeutti ja tutkija, filosofian tohtori Jan Sandquistin (Lindköpingin yliopisto, Ruotsi) kehittämiä.

AWP – Assessment of Work Performance. Menetelmä, jolla arvioidaan työntekijän motorisia taitoja sekä prosessi- ja kommunikaatiotaitoja suhteessa työtehtävän vaatimuksiin. Arviointi voidaan toteuttaa asiakkaan omassa tai keinotekoisesti rakennetussa työympäristössä.

AWC – Assessment of Work Characteristics. Menetelmä, jolla kuvaillaan työtehtävien luonnetta ja niitä taitoja, joita tehtävien tehokas ja tarkoituksenmukainen suorittaminen vaatii.

WRI ja WEIS ovat työkyvyn arviointimenetelmiä, jotka perustuvat toimintaterapian professori Gary Kielhofnerin (Illinoisin yliopisto, Chigago, USA) kehittämään inhimillisen toiminnan malliin (Model of Human Occupation).

WEIS – Work Environment Impact Scale. Menetelmä, joilla tunnistetaan niitä työympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka voivat edistää tai estää onnistuneiden työssä selviytymisen kokemusten syntymistä henkilöille, joiden fyysinen tai psykososiaalinen toimintakyky on alentunut.

WRI – Worker Role Interview. Menetelmä, jolla arvioidaan psykososiaalisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden merkitystä asiakkaan mahdollisuuteen palata työhön.

Linköping University. Instruments for assessing work ability.

Asmundsdóttir EE 2004. The Worker Role Interview: a powerful tool in Icelandic work rehabilitation. WORK 22(1):21-6.

Inhimillisen toiminnan malliin (MOHO) perustuvat työkyvyn arviointi menetelmät AWP, AWC, WRI, WEIS. Jennie Nyman toimintaterapeutti, MSc OT, Lehtori Metropolia AMK.