3 Kouluarki on enemmän kuin pelkkää pärjäämistä

Jokaisella koululaisella on oikeus kokea koulunkäynti merkityksellisenä. Jos koululainen ei pysty itsenäisesti seuraamaan opetusta tai tekemään koulutehtäviä, on toimintakykyä tuettava ajoissa. Se edellyttää monipuolista ymmärrystä siitä, miten kouluympäristö vaikuttaa oppilaiden mahdollisuuksiin osallistua.

Koulutoimintaterapeutin ydinosaamista on osallisuuden kokemuksen mahdollistaminen.

Toimintaterapeutti arvioi, mistä oppilaan osallistumisen vaikeus johtuu ja suunnittelee yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa tarvittavat tukitoimet. Toimintaterapeutin ammattitaitoa on vahvistaa lasten ja nuorten käsitystä omista kyvyistään mahdollistamalla heille myönteisiä kokemuksia itsestään toimijana.

Lue lisää: Näin koulutoimintaterapeutti mahdollistaa koululaisen osallisuuden