7 Tiedeperustainen asiantuntemus lisääntyy

Luku- ja kirjoitustaidon oppimisella on keskeinen merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä. Tuen tarve näiden tärkeiden taitojen opettelussa on lisääntynyt. Tietokoneen käyttö apuvälineenä lisää tasa-arvoa kouluissa ja osallistumista koulutoimintoihin erityisesti lapsilla, joilla on jokin fyysinen vamma. Valitettavasti moniammatillista osaamista oppimisen tukena hyödynnetään kuitenkin vielä vain vähän.

Koulutoimintaterapeutti on toiminnan, koululaisen toimintakyvyn ja kuntoutuksen asiantuntija.

Hänen osaamisensa perustuu toiminnantieteeseen, joka tutkii ihmisen toimintaa arjessa ja sitä mahdollistavia tekijöitä. Toimintaterapeutti osaa arvioida, mitä tukea, harjoittelua ja rutiineja oppilas tarvitsee kehittyäkseen kohti oppimisen tavoitteita vahvaksi ja itsenäiseksi toimijaksi.

Lue lisää: Näin koulutoimintaterapeutti tukee tietokoneen käyttöä koulussa ja vaikuttaa kirjoitustaidon edistymiseen.