5 Muutos saadaan aikaan yhdessä

Kouluyhteisössä tukea voi tarvita yksittäinen koululainen ja yhä useammin myös koko yhteisö. Kiusaamisen kaltaiset koko yhteisöä koskevat asiat edellyttävät nopeaa puuttumista ja luotsaamista uusiin toimintatapoihin. Tavoitteena on yhteishengen ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen, yhdessä tekeminen, ryhmädynamiikan tukeminen tai esimerkiksi vertaistuki.

Koulutoimintaterapeutti on rautainen yhteisötyöskentelyn ammattilainen.

Kouluyhteisön jäsenenä toimintaterapeutti tuntee niin koululaisen kuin opettajankin koulutyön arjen. Hän pystyy vaikuttamaan koulun sisäisiin asioihin sekä yksilö- että yhteisötasolla. Tämä sisältää kouluhyvinvointiin liittyvää yhteistyötä huoltajien, oppilaiden, opettajien ja/tai koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää: Näin koulutoimintaterapeutti huomioi sekä yhteisön että yksilön