Koulun toimintaterapeutin luokse on matala kynnys

Koulutoimintaterapeutti tukee lasten ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia matalalla kynnyksellä, korostaa Anne Laitinen. Hän on mukana myös kehittämässä nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnattua Espoon opiskeluhuollon Instagram-tiliä.

Espoon suomenkielisessä opetustoimessa työskentelee kaksi koulutoimintaterapeuttia. Opiskeluhuollon toimintaterapeutti Anne Laitisella on työpiste kahdella espoolaisella alakoululla.
Hän kuuluu koulujen henkilökuntaan ja on moniammatillisen opiskeluhuoltoryhmän jäsen.

– Opettajat ottavat matalalla kynnyksellä minuun yhteyttä, jos oppilaalla on haasteita esimerkiksi kynänkäytössä tai toiminnanohjauksen taidoissa. Koulussa hienomotoriikkaa tarvitaan monessa oppiaineessa, joten hienomotorinen työläys tulee siellä herkästi esiin. Sen syyt voimme löytää toimintaterapia-arvioinnin avulla ja saada sitä kautta apua tilanteeseen, Laitinen kertoo.

Joskus hän virittää kuminauhaa oppilaan pulpetin jalkoihin, jotta sallittu liikkuminen ja työhön keskittyminen tuntien aikana onnistuu muita häiritsemättä. Joskus toinen koululainen tarvitsee tuolilleen aktiivityynyn, jotta jaksaa keskittyä tunneilla paremmin.

Ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan

Työssään Laitinen myös havainnoi luokkatyöskentelyä, miettii koko oppilasryhmän tarvitsemia tukitoimia yhdessä opettajien kanssa sekä konsultoi Espoon opetushenkilöstöä yhdessä toisen koulutoimintaterapeutin kanssa.

– Jos tarve vaatii, oppilaille myös perustetaan ryhmiä. Tavoitteet voivat liittyä motoriikkaan, toiminnanohjaukseen tai esimerkiksi kaveritaitoihin.

Koulussa työskentely ja yhteisen arjen tuntemus helpottaa Laitisen mukaan yhteistyötä opettajien kanssa.

– Koulutoimintaterapeutti täydentää nykyisiä opiskeluhuollon peruspalveluja. Koulun työntekijänä pystyn puuttumaan tilanteisiin nopeasti ja miettimään asioita esimerkiksi koko luokkaryhmän tasolla ja tarvittaessa yksilökohtaisesti, Anne Laitinen sanoo.

Ennaltaehkäisevä työ keskiössä

Laitinen korostaa, että koulun henkilökuntaan kuuluminen helpottaa huomattavasti toimintaterapeutin työtä lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin matalan kynnyksen tukijana. Koulutoimintaterapeutti tukee ja auttaa myös niitä oppilaita, joilla ei ole todettuja isoja pulmia.

Ennaltaehkäisevä työ onkin olennaisessa roolissa opiskeluhuoltotyössä.

– Me toimintaterapeutit tuomme opiskeluhuoltoryhmään sen toiminnallisuuden näkökulman, jolla oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia voidaan tukea. Olemme täällä nimenomaan mahdollistamassa osallistumista ja osallisuutta.

Osana koulun henkilökuntaa toimiessaan toimintaterapeutti pystyy Laitisen mukaan ennakoimaan tukitarpeita hyvissä ajoin yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön kautta.

– Osana opiskeluhuoltoa pystyn osallistumaan koulun yhteisölliseen työhön. Toimintaterapeutti tuo yhteisölliseen työhön toimintakykyyn liittyvää asiantuntemustaan esimerkiksi toiminnanohjaukseen, aistisäätelyyn ja hienomotoriikkaan liittyen.

Kuva: Hertta Laitinen