1 Koulunkäynnin taidot vahvistuvat

Koululaisetkaan ei välty toimintakyvyn rajoitteilta, kuten keskittymiskyvyn ja ajanhallinnan puutteilta, nettiriippuvuudelta, itsestä huolehtimisen vaikeuksilta. Lapsi ei jaksa, on rauhaton, motivaatio on vähissä, yhteistyö muiden kanssa ei onnistu, käsin kirjoittaminen ei suju. Mitä aiemmin toimintakyvyn tuen tarpeisiin vastataan, sitä helpompaa uusien taitojen siirtäminen arkeen on.

Koulutoimintaterapeutti tukee ja vahvistaa koululaisen oppimista ja aktiivista osallistumista koulutyön arkeen kouluyhteisö-, luokka- ja yksilötasolla.

Kouluyhteisössä työskentelevä toimintaterapeutti on helppo pyytää apuun heti, kun tuen tarvetta ilmenee. Toimintaterapiassa yksilön toimintakykyä tuetaan koululaiselle merkityksellisen toiminnan kautta. Sen avulla harjoitellaan kouluarjessa tarvittavia taitoja. Toimintaterapeutti analysoi, porrastaa ja soveltaa toimintaa, jolloin oppimisen taidot kehittyvät esimerkiksi leikin ja pelaamisen keinoin.

Lue lisää: Näin koulutoimintaterapeutti vahvistaa koululaisen oppimista