6 Matala kynnys ennalta ehkäiseviin palveluihin

Mitä aiemmin oppilaiden toimintakykyä vahvistetaan, sitä paremmin ehkäistään myöhempää avun tarvetta. Lapsena koetut toiminnan rajoitteet ennustavat myöhemmän elämän syrjäytymisriskejä. Elämän eväät paranevatkin merkittävästi, kun lapsi saa varhaista apua koulun toimintaympäristössä.

Koulutoimintaterapeutti tekee arvokasta ennalta ehkäisevää työtä.

Osana kouluyhteisöä hän pystyy tehostamaan koulutyön tukemista muun muassa antamalla riittävää tukea riittävän varhain, myös yksilöllisesti kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla erityisopetuksen rinnalla. Näin terapiassa opittujen taitojen siirtäminen arkeen helpottuu. Työllä voidaan myös saada suuria säästöjä yhteiskunnalle.

Lue lisää: Näin koulutoimintaterapeutti tarjoaa varhaista tukea