4 Ratkaisut löytyvät arjen pienistä asioista

Koululaisten mahdollisuudet saada toimintaterapiapalveluita vaihtelevat eri puolilla maata. Apu voi viivästyä, kun erityistä tukea tarvitseva oppilas joutuu jonottamaan kuukausien ajan terveydenhuoltoon saadakseen apua oppimisen ja koulunkäynnin haasteisiin. Tukea on oltava tarjolla koulun arjessa, osana koulun toimintakulttuuria ja käytäntöjä.

Koulutoimintaterapeutti tarjoaa koulussa nopeaa matalan kynnyksen asiantuntijapalvelua.

Kouluyhteisön jäsenenä työskentelevä toimintaterapeutti pystyy auttamaan yksittäistä lasta, opettajaa, luokkaa ja kouluyhteisöä tai lapsen vanhempia. Se tarkoittaa, että apua on saatavilla heti kun sitä tarvitaan. Ratkaisevia ovat usein arjen pienet asiat. Kun toimintaterapeutit yleistyvät kouluissa, myös koululaisten tasa-arvo lisääntyy.

Lue lisää: Näin koulutoimintaterapeutti tukee koululaisen arkea