Toimintaterapeutti tukee merkityksellisyyden tiellä

Kun koululainen on levoton eikä oppiminen suju, toimintaterapeutti viitoittaa tietä paremman arjen lähteille. Katariina Ansamaan mielestä toimintaterapeutin asiantuntemusta pitäisi hyödyntää kouluissa paljon nykyistä enemmän.

Esikouluikäinen lapsi käy usein toimintaterapeutti Katariina Ansamaan vastaanotolla, jotta hänen vireyden säätelynsä ja keskittymiskykynsä kehittyisivät riittävästi ennen koulutyön alkamista.

– Kun alakoululaisella ilmenee vaikkapa levottomuutta, sen juuret löytyvät usein varhaisemmilta vuosilta. On tärkeää ymmärtää, mistä juontuvat ne asiat, jotka näkyvät koulussa pulmina. Koska tunnen lasten taustat, voin olla opettajalle tärkeä sen pohtimisessa, miten tuemme oppilasta hänen omista lähtökohdistaan, Ansamaa toteaa. Hän työskentelee sekä päiväkoti- että kouluikäisten lasten terapeuttina Tutoris-yrityksessä Lounais-Suomessa Turun alueella.

Ansamaan mukaan esimerkiksi luokkatilan pystyy usein järjestämään sellaiseksi, että levottomuus vähenee tai toiminnanohjaus ja tarkkaavuus vahvistuvat.

– Ihanteellinen oppimisympäristö tukee lapsen osallisuutta. Ansamaan mukaan siellä ovat esimerkiksi vireyden säätelyyn liittyvät yksityiskohdat kunnossa ja levottomille lapsille tarjotaan apuvälineeksi vaikkapa jotakin kädessä hypisteltävää, jotta tarkkaavaisuus paranee.

Koulutyötaitojen vahvistamista

Yhteisöllinen kuntoutus ja moniammatillinen yhteistyö liittyvät aina Ansamaan työskentelyyn kouluissa. Hän myös käy säännöllisesti havainnoimassa lasten arkea koululuokissa.

– Pohdimme aina tarvittaessa opettajien ja koulun muiden ammattilaisten kanssa, millaiset tekijät vaikuttavat lapsen toimintakyvyn haasteiden taustalla ja mitkä keinot ja arjen toimintamallit voisivat hyödyttää häntä. Voimme tukea lapsen arkea monipuolisesti vain, jos kaikki hänen arkeensa kuuluvat aikuiset vanhempia myöten sitoutuvat tavoitteisiin, Ansamaa toteaa.

Hänen mukaansa toimintaterapeutti on ennen kaikkea koulunkäynnin merkityksellisyyden edistäjä ja taitojen vahvistaja.

– Räätälöin jokaiselle kouluikäiselle asiakkaalleni hänen tavoitteidensa mukaan sen, miten paljon käyn hänen koulullaan ja minkä verran hän käy vastaanotollani, Ansamaa sanoo.

Uusia näkökulmia koulun arkeen

Toimintakyvyn asiantuntijana toimintaterapeutti on Ansamaan mukaan hyvä yhteistyökumppani opettajille.

– Voin tuoda koulun arkeen uusia näkökulmia siitä, miten esimerkiksi sosiaalisia tai motorisia taitoja voi luokassa kehittää ja millaisia apuvälineitä tässä työssä voidaan käyttää. Kaiken kaikkiaan toimintaterapeutin ammattitaitoa on tärkeää hyödyntää kouluissa paljon nykyistä enemmän.

Kevään korona-aika aiheutti taukoja joidenkin Ansamaan asiakaskoululaisten kuntoutukseen, ja enimmäkseen toimintaterapia pyöri etäyhteyksillä. Tänä syksynä terapiat ovat palautuneet jälleen lähikäynneiksi. Etäterapiasta tuli kuitenkin yksi kuntoutuksen vaihtoehtoinen toteutustapa.