2 Lapsen omat toiveet ja tuki kohtaavat

Lapset kokevat tarvetta olla kuten muutkin lapset ja tehdä samoja asioita kuin ikäisensä. Tämä koskee myös lapsia, joilla on synnynnäisestä vammasta johtuvia toimintakyvyn haasteita arjessa. Osallistumista voivat rajoittaa esimerkiksi koulun henkilökunnan osaaminen, lapsen fyysinen kyvyttömyys osallistua toimintaan sekä osallistumiseen tarvittavan tuen puute.

Koulutoimintaterapeutti löytää yhdessä lapsen kanssa parhaat oppimisen tukikeinot.

Lapset toivovat esimerkiksi liikuntatuntien mukauttamista itselleen sopiviksi, apuvälineitä ajankäytön hallintaan, tukea ystävyyssuhteisiin sekä tiedon jakamista lapsen vammasta ja sen vaikutuksista koulun henkilökunnalle ja muille oppilaille.

Lue lisää: Näin koulutoimintaterapeutti löytää yksilölliset tukemisen keinot