Arbetslöshetsskydd

I Ergoterapeutförbundets medlemsavgift ingår ett inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Skyddet gäller alla ordinarie medlemmar som är löntagare.

Löntagare

Arbetslöshetsskyddet för Ergoterapeutförbundets löntagarmedlemmar sköts via Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Den inkomstrelaterade dagpengen är i allmänhet betydligt högre än grunddagpengen. Kassans webbsidor har nyttig information om arbetslöshet och alternativledighet samt anvisningar om vad du ska göra om du blir arbetslös eller permitteras. Ärenden hos kassan sköts främst via webbkassan. Du behöver kassans medlemsnummer, som visas när du loggar in på Ergoterapeutförbundets e-tjänst, eAsiointi.

Studerande

Studerandemedlemmar (på finska) som jobbar och betalar TOI:s medlemsavgift omfattas också av arbetslöshetsskyddet. Även om arbetslöshetsprocenten bland ergoterapeuter är lägre än genomsnittet är det skäl att redan under studietiden vara beredd på att inte få jobb genast efter examen, eller att ha perioder av arbetslöshet mellan visstidsanställningarna i början av karriären.

Företagare och yrkesutövare

Företagare och yrkesutövare omfattas inte av TOI:s arbetslöshetsskydd. Företagare och yrkesutövare som är medlemmar i Ergoterapiförbundet får information, råd och handledning gällande arbetslöshetsskyddet av Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT och av Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Det är viktigt att också företagare försäkrar sig mot arbetslöshet, och i synnerhet vid övergången från att vara löntagare till att vara företagare. Arbetslöshetsskyddet fortsätter oavbrutet om företagaren ansluter sig till företagarkassan inom tre månader efter att företagsverksamheten inletts. Företagaren ska ansluta sig inom en månad efter att företagaren utträtt ur löntagarkassan.