Kollektivavtal

TOI förhandlar om ergoterapeuternas anställningsvillkor på medlemmarnas vägnar.

I kollektivavtalen fastställs ergoterapeuternas anställningsvillkor, t.ex. semester, familjeledigt, sjukledighetspraxis och löner. I kollektivavtalsförhandlingarna förhandlar Ergoterapeutförbundet på medlemmarnas vägnar tillsammans med sina samarbetspartner om ergoterapeuternas anställningsvillkor. Kollektivavtalen innebär bland annat att varje ergoterapeut inte själv behöver förhandla om sina anställningsvillkor direkt med arbetsgivaren.

Tillsammans genom förhandlingsorganisationen FOSU förhandlar Ergoterapeutförbundet om kollektivavtal i den offentliga sektorn som är viktiga för ergoterapeuterna. Som förhandlingsorganisation i den privata hälsoservicebranschen verkar Terveyspalvelualan Unioni. Största delen av TOI:s medlemmar omfattas av det Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), Statens tjänste- och arbetskollektivavtal samt Hälsoservicebranschens kollektivavtal.

Rekommendation

Vid sidan av kollektivavtalet har Ergoterapeutförbundet utarbetat en rekommendation om anställningsvillkoren. Rekommendationen är avsedd för små företag i ergoterapibranschen som sysselsätter några få ergoterapeuter. Anställningsvillkoren i rekommendationen grundar sig antingen på tvingande lagstiftning eller på allmän arbetsmarknadspraxis. Rekommendationen omfattar även en lönerekommendation.