Yrkesinriktat material

TOI producerar material kring ergoterapeutens yrke. En del av materialet finns även på svenska.

Kommunförbundet, Institutet för Hälsa och Välfärd samt Ergoterapeutförbundet har tillsammans uppdaterat nomenklaturen för ergoterapi. Den kan användas som arbetsverktyg för att dokumentera ergoterapeuternas tjänster och uppteckna elektroniska patientjournalstrukturer.

Ergoterapins kärnbudskap sammanfattar ergoterapins unika egenskaper som narrativ.

Materialet delas ut som trycksaker på Ergoterapiförbundets evenemang för medlemmarna.

Ladattavat tiedostot

Nomenklatur (pdf)
Kärnbudskap (pdf)