eAsiointi-tjänsten

eAsiointi är TOI:s e-medlemsservice. Via eAsiointi kan du uppdatera dina medlemsuppgifter och kontrollera medlemsavgifterna.

eAsiointi

Logga in på eAsiointi (på finska) med ditt medlemsnummer som står i Toimintaterapeutti-tidningen adressfält. Uppdaterade medlemsuppgifter medför god medlemsservice. Medlemmar är skyldiga att uppdatera följande uppgifter:

  • kontaktuppgifter
  • telefonnummer under arbete och fritid
  • e-postadress till arbetsplatsen och under fritiden
  • uppgifter om arbetsplats och arbetsgivare
  • familjelediga perioder
  • alterneringslediga perioder
  • arbetslöshet eller permittering
  • arbete eller vistelse utomlands
  • studerande: tidpunkt för utexaminering
  • pensionering

Via eAsiointi kan du därtill kontrollera bl.a. betalda medlemsavgifter och beräkna framtida medlemsavgifter samt skriva ut medlemsavgiftsreferenser.