Personlig medlemsservice

TOI stödjer och uppmuntrar vid förändringar i arbetslivet samt hjälper till vid problem.

Personlig rådgivning

Ergoterapiförbundet erbjuder personlig rådgivning till medlemmarna i frågor som gäller ergoterapeutens arbete, yrke, bransch och utbildning.

Det lönar sig att utnyttja förbundets rådgivning och handledning till exempel i följande frågor:

  • lönerådgivning
  • sparring i yrkesärenden
  • frågor gällande arbetsbeskrivningen
  • uppsägning eller permittering
  • frågor kring jobbyte, t.ex. konkurrensförbud
  • hjälp att granska innehållet i arbetsavtal innan det undertecknas

Börja med att kontakta TOI:s verksamhetsledare när du behöver rådgivning eller handledning. Vi börjar med att kartlägga din situation, hjälper dig att finna rätt person, information och dokument som behövs för att utreda och driva frågan vidare. När ett problem kan utredas tillsammans med en expert finner man ganska ofta lösningen direkt.

Juridiska tjänster

Det är viktigt att definiera problemet och identifiera uppgifterna även när man försöker hitta en lösning tillsammans med en jurist. Om det blir aktuellt att föra ärendet vidare skickas det till en jurist utgående från ovan beskrivna utredning. Juristen studerar materialet, kontaktar dig och sedan fortsätter ni tillsammans.

En lösning på problem i arbetslivet kräver olika typer av åtgärder

Individuell medlemsrådgivning är viktigt vid varje problem och förändring i arbetslivet. Men det är lika viktigt att TOI kan identifiera alla fenomen och utmaningar som ligger bakom de enskilda problemen. Ett bra och hållbart resultat av intressebevakningen kan nås när man ser problemen i arbetslivet på individnivå, även i samarbetet med arbetsgivare, vid förebyggande intressebevakning samt gällande samhälls- och kollektivavtal.