Vidareutbildning och yrkesmässig utveckling

TOI erbjuder utbildning för den som vill fördjupa sina yrkeskunskaper.

Ergoterapeutförbundet anordnar seminarierna Vahva TOImija med aktuella teman i ergoterapibranschen.

De nordiska ergoterapeutförbunden har ingått ett ömsesidigt avtal om att alla förbundens utbildningar är öppna för medlemmarna i alla nordiska förbund. Utbildningarna anordnas huvudsakligen av det svenska, danska och norska förbundet. Utbildningarna hålls i allmänhet på varje lands majoritetsspråk, men det finns också kurser på engelska. En del av utbildningarna streamas och kan följas på distans. Varje nordiskt förbund har uppgifter om sina utbildningar på sina webbsidor:

Ergoterapeutförbundet ordnar utbildningar även tillsammans med sina samarbetspartner i Akava, t.ex. AKY - Akavalaiset yrittäjät och Finlands Fysioterapeuter.

Information om aktuella utbildningar ingår i e-medlemsbrevet.

Man kan också utvecklas i yrket genom att delta i TOI:s arbetsgrupper. När man fördjupar sig i något aktuellt tema kring ergoterapi förbättrar man samtidigt sina yrkeskunskaper.