Tidningen Toimintaterapeutti och e-medlemsbrev

Information om aktuellt i ergoterapibranschen.

Ergoterapeutförbundet publicerar tidningen Toimintaterapeutti som utkommer fyra gånger om året. Den finskspråkiga medlemstidningen innehåller bl.a. artiklar om god praxis inom ergoterapi, sammandrag av forskning i branschen, bakgrundsartiklar om samhällspåverkan samt översikter av förbundets verksamhet och intressebevakning.

Det elektroniska medlemsbrevet sänds till medlemmarna i snitt 1-2 gånger i månaden, vid behov oftare. Medlemsbrevet är huvudsakligen finskspråkig. Det omfattar viktiga meddelanden, korta notiser och översikter av aktuella ärenden. Medlemsbrevet sänds till alla ordinarie medlemmar och studerandemedlemmar till den e-postadress som medlemmen anmält till medlemsregistret via eAsiointi.