Regional verksamhet

Den regionala verksamheten sammanför lokala ergoterapeuter.

Ergoterapeutförbundet bedriver regional verksamhet överallt i Finland. Årligen tillsatta, regionala kontaktpersoner ansvarar för den regionala verksamheten. De för samman ergoterapeuterna i regionen t.ex. på seminarierna Vahva TOImija med deltagare på distans. De regionala kontaktpersonerna representerar regionens medlemmar och förmedlar information om regionen till TOI-kansliet. Den regionala verksamheten samordnas via TOI-kansliet, som vid behov även uppger de regionala kontaktpersonernas kontaktuppgifter.