Praxis kring medlemsavgifter

Du kan komma överens om betalningen av medlemsavgiften med fullmakt med din arbetsgivare. Medlemsavgiften kan också betalas i nätbanken mot e-faktura.

Praxis kring medlemsavgifter

Medlemmar kan antingen betala medlemsavgiften själva direkt till Ergoterapeutförbundet, eller komma överens med arbetsgivaren om girering av medlemsavgiften. Medlemmar som betalar medlemsavgiften själva betalar en gång per månad, med referensnummer. Arbetsgivaren kan betala medlemsavgiften och dra av den direkt från lönen med en fullmakt som arbetstagaren och arbetsgivaren utfärdat gemensamt. Fullmakten ska fyllas i noggrant, och den ska förses med bägge parternas underskrifter. Fullmakten utfärdas i tre exemplar, ett till medlemmen/arbetstagaren, ett till arbetsgivaren och ett som ska sändas till Ergoterapeutförbundet per post.

Medlemsavgiften beräknas inte på FPA-förmåner (bl.a. föräldrapeng, barnavårdsstöd, studiestöd, grunddagpeng för arbetslösa eller sjukdagpeng). Ordinarie medlem kan bli befriad från medlemsavgift. Meddela orsak och tidsperiod till Ergoterapeutförbundet. Medlem som fungerar som företagare eller yrkesutövare kan bli befriad från medlemsavgift om hen avbryter sin företagsverksamhet helt under den tid som FPA betalar ut förmånen. Anmälningar görs via eAsiointi.

Det är en medlemsskyldighet att betala medlemsavgift. Medlemmen ansvarar också för att medlemsavgiftens storlek är korrekt. Medlemförplikterna är definierade i föreningens stadgar. TOI rekommenderar att medlemmar, vars arbetsgivare betalar medlemsavgiften, kontrollerar beloppet på löneintyget regelbundet.

E-faktura

Medlemsavgiften kan också betalas i nätbanken mot e-faktura. Kontonumret och referensnumret står färdigt på e-fakturan. Banken påminner regelbundet om betalningen som går snabbt och behändigt. Beställ e-faktura i din nätbank genom att söka fakturerare på namnet Finlands Ergoterapeutförbund.

Ladattavat tiedostot

Stadgar (pdf)
Fullmakt (pdf)