Medlemskap i internationella förbund

TOI:s medlemmar är även medlemmar internationella ergoterapeutorganisationer.

WFOT

World Federation of Occupational Therapists är ergoterapeuternas världsförbund. Förbundet representerar 72 nationella ergoterapeutförbundet och via dem ca 418 000 ergoterapeuter. Ergoterapeutförbundet har varit medlem i WFOT sedan år 1972. I Ergoterapeutförbundets medlemsavgift ingår WFOT:s arbete att stödja ergoterapins ställning och utveckling på ett internationellt plan. WFOT representerar ergoterapeuterna bl.a. i FN och WHO.

WFOT Congress är världens största evenemang i ergoterapibranschen. Den internationella kongressen ordnas vart fjärde år och år 2018 ordnades den i Sydafrika. WFOT organiserar också den internationella ergoterapidagen, en årligen återkommande temadag med syfte att göra ergoterapi mer känd.

Ergoterapeutförbundets ordinarie medlemmar är individuella medlemmar i världsförbundet. Medlemsförmåner för individuella medlemmar är bland annat:

  • materialbanken Members Only
  • Rabatter i WFOT:s webbshop
  • Åtkomst till webbsidorna och diskussionsspalten på Occupational Therapy International Online Network (OTION).
  • WFOT Bulletin och e-newsletter

COTEC

Council of Occupational Therapists for the European Countries, COTEC, är en europeisk intressebevakningsorganisation i ergoterapibranschen. Organisationen representerar 30 nationella ergoterapeutförbund och via dem ca 150 000 ergoterapeuter. COTEC:s uppgift är att arbeta för hela ergoterapibranschens synlighet, större rörlighet för ergoterapeuterna samt ergoterapins utveckling i Europa utgående från resultat. COTEC är de nationella ergoterapeutförbundens påverkningskanal i EU. Finlands Ergoterapeutförbund är COTEC:s konstituerande medlem. COTEC:s arbete för att främja ergoterapins ställning i Europa ingår i förbundsmedlemmarnas medlemsavgift.