Jäsenvakuutukset

Potilasvakuutus, ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus, vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus sekä järjestövakuutus turvaavat toimintaterapeuttien työtä ja vapaa-aikaa.

Potilasvakuutus

Tarjoamme Turvan lakisääteisen potilasvakuutuksen terveydenhuoltoalalla toimiville ammatinharjoittajajäsenillemme jäsenetuna. Vakuutus kattaa liiton jäsenten (pois lukien opiskelijajäsenet) itsenäisinä ammatinharjoittajina harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan. Vakuutus ei kata avustajaa eikä työntekijää. Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneen henkilövahingon, joka potilasvakuutuslain mukaan on korvattava. Vakuutus on voimassa myös sivutoimisilla yrittäjillä, jotka toimivat yksin ilman työntekijöitä.

Potilasvakuutustodistus on pätevä vakuutuskauden ajan jäsenyyden ollessa voimassa ja kun yllämainitut jäsenyyskriteerit täyttyvät.

Työsuhteessa olevien toimintaterapeuttien potilasvakuutuksesta vastaa työnantaja. Saat siitä lisätietoa Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Myös Turvan ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus on TOIn jäsenetu. Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenten työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Turva selvittää vakuutetun korvausvastuun, korvaa korvausvastuun piirissä olevat vahingot ja hoitaa mahdollisen korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät kustannukset.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset kuuluvat varsinaisen jäsenen, jäsenmaksua maksavan opiskelijajäsenen, ammatinharjoittajan sekä sellaisen yrittäjän, jolla toimii yksin ilman työntekijöitä, jäsenetuihin. Vakuutus koskee myös ulkomailla tapahtuvaa enintään vuoden kestävää työskentelyä tai työharjoittelua.

Ammatillinen vastuuvakuutustodistus on pätevä vakuutuskauden ajan jäsenyyden ollessa voimassa ja kun yllämainitut jäsenyyskriteerit täyttyvät.

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus

Turvaamme jäsentemme työkykyä myös vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutuksella. Se kuuluu varsinaisen jäsenen, yrittäjäjäsenen ja itsenäisen ammatinharjoittajajäsenen sekä jäsenmaksua maksavan eli työssäkäyvän opiskelijajäsenen jäsenetuihin. Myös eläkeläisjäsenet ovat vakuutettuja. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Kun lähdet matkalle, voit ladata matkavakuutuskortin Turvan mobiilisovellus TaskuTurvasta. Matkavakuutustodistuksen voi myös pyytää Turvasta tai tilata Turvan verkkosivuilta. Palveluntuottaja tarkastaa vakuutuksen käyttäjän jäsenyyden TOIn toimistolta.

Järjestövakuutus

Järjestötehtäviin ja -tilaisuuksiin osallistuvat jäsenet olemme vakuuttaneet järjestövakuutuksella.

Lisätietoa kaikista vakuutuksista saat vakuutusyhtiö Turvan TOIn jäsenille räätälöidyiltä sivuilta

Ladattavat tiedostot

TOI ammatillinen vastuuvakuutustodistus (pdf)
Potilasvakuutus_todistus (pdf)