Jäsenvakuutukset

Jäsenvakuutukset turvaavat toimintaterapeuttien työtä ja vapaa-aikaa. Tiedot jäsenetuihin kuuluvista vakuutuksista löydät vakuutusyhtiö Turvan sivuilta.

Potilasvakuutus

Kaikilla toimintaterapeuteilla, jotka toimivat terveydenhuoltoalalla, tulee olla lakisääteinen potilasvakuutus. TOI tarjoaa sen ammatinharjoittajajäsenilleen jäsenetuna. Vakuutus kattaa liiton jäsenten (pois lukien opiskelijajäsenet) itsenäisinä ammatinharjoittajina harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan. Vakuutus ei kata avustajaa eikä työntekijää. Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneen henkilövahingon, joka potilasvakuutuslain mukaan on korvattava. Vakuutus on voimassa myös sivutoimisilla yrittäjillä, jotka toimivat yksin ilman työntekijöitä.

Potilasvakuutustodistus on pätevä vakuutuskauden ajan, jäsenyyden ollessa voimassa, ja kun yllämainitut jäsenyyskriteerit täyttyvät.

Työsuhteessa olevien toimintaterapeuttien potilasvakuutuksesta vastaa työnantaja ja siitä löytyy lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus

TOI on ottanut Turvasta jäsenilleen ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenten työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Turva selvittää vakuutetun korvausvastuun, korvaa korvausvastuun piirissä olevat vahingot ja hoitaa mahdollisen korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät kustannukset.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset kuuluvat varsinaisen jäsenen, jäsenmaksua maksavan opiskelijajäsenen, ammatinharjoittajan sekä sellaisen yrittäjän, jolla toimii yksin ilman työntekijöitä, jäsenetuihin. Vakuutus koskee myös ulkomailla tapahtuvaa enintään vuoden kestävää työskentelyä tai työharjoittelua.

Ammatillinen vastuuvakuutustodistus on pätevä vakuutuskauden ajan, jäsenyyden ollessa voimassa, ja kun yllämainitut jäsenyyskriteerit täyttyvät.

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus

TOI turvaa jäsentensä työkykyä myös vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutuksella. Se kuuluu varsinaisen jäsenen, yrittäjäjäsenen ja itsenäisen ammatinharjoittajajäsenen sekä jäsenmaksua maksavan eli työssäkäyvän opiskelijajäsenen jäsenetuihin. Myös eläkeläisjäsenet ovat vakuutettuja. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta.

Kun lähdet matkalle, voit ladata matkavakuutuskortin Turvan mobiilisovelluksen kautta, jos käytössäsi on tähän soveltuva älypuhelin. Matkavakuutustodistuksen voi pyytää Turvasta tai tilata Turvan verkkosivuilta. Lisätietoa Toimintaterapeuttiliitolle räätälöidyiltä palvelusivuilta www.turva.fi/toimintaterapeuttiliitto. Palveluntuottaja tarkastaa vakuutuksen käyttäjän jäsenyyden TOI:n toimistolta.

Järjestövakuutus

Toimintaterapeuttiliiton järjestötehtäviin ja -tilaisuuksiin osallistuvat jäsenet ovat vakuutettuna järjestövakuutuksella.

Lisätietoa vakuutuksista vakuutusyhtiö Turvan TOI:n jäsenille räätälöidyiltä sivuilta.

Ladattavat tiedostot

TOI ammatillinen vastuuvakuutustodistus (pdf)
Potilasvakuutus_todistus (pdf)