Henkilökohtainen jäsenpalvelu

Tuemme ja kannustamme muutoksessa sekä auttamme työelämän ongelmatilanteissa.

Henkilökohtainen neuvonta

Tarjoamme sinulle henkilökohtaista neuvontaa toimintaterapeutin työhön, ammattiin, alaan ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Hyödynnä liiton neuvontaa ja opastusta esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • palkkaneuvonta
  • sparraus ammatillisissa asioissa
  • toimenkuvaan liittyvät kysymykset
  • irtisanominen tai lomautus
  • työpaikan vaihtamiseen liittyvät kysymykset kuten esimerkiksi kilpailukielto
  • työsopimuksen sisällön tarkastaminen ennen sen allekirjoitusta

Jos tarvitset apua, aloitta ottamalla yhteyttä TOImistolle. Alkukartoituksessa autamme sinua löytämään oikeat henkilöt, tiedot ja asiakirjat, joita asian selvittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi tarvitaan. Aika usein käykin niin, että kun ongelmaa jäsentää yhdessä asiantuntijan kanssa, tilanteeseen löytyy ratkaisu.

Oikeudelliset palvelut

Ongelman jäsentäminen ja siihen liittyvän tiedon tunnistaminen on tärkeää myös silloin, kun tilanteeseen haetaan ratkaisua yhdessä juristin kanssa. Mikäli se on tarpeen, asiasi lähetetään juristille TOImistolla tehdyn alkukartoituksen perusteella. Tämän jälkeen juristi perehtyy aineistoon, ottaa sinuun yhteyttä ja jatkatte asian selvittämistä yhdessä.

Työelämän ongelmatilanteiden ratkaisu vaatii monenlaisia toimenpiteitä

Yksilöllinen jäsenneuvonta on tärkeää jokaisessa työelämän ongelma- tai muutostilanteessa. Aivan yhtä tärkeää on se, että pystymme tunnistamaan ne työelämän ilmiöt ja haasteet, joita yksittäisten ongelmien taustalla on. Edunvalvonnassa hyvään ja kestävään lopputulokseen päästään lähestymällä yksilötasolla esiintyviä työelämän ongelmia myös esimerkiksi työnantajayhteistyön, ennaltaehkäisevän edunvalvontatyön sekä yhteiskunnallisen ja työehtosopimuksiin liittyvän edunvalvonnan kautta.