Henkilökohtainen jäsenpalvelu

TOI tukee ja kannustaa muutoksessa sekä auttaa työelämän ongelmatilanteissa.

Henkilökohtainen neuvonta

Toimintaterapeuttiliitto tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaista neuvontaa toimintaterapeutin työhön, ammattiin, alaan ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Liiton neuvontaa ja opastusta kannattaa hyödyntää esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • palkkaneuvonta
  • sparraus ammatillisissa asioissa
  • toimenkuvaan liittyvät kysymykset
  • irtisanominen tai lomautus
  • työpaikan vaihtamiseen liittyvät kysymykset kuten esimerkiksi kilpailukielto
  • työsopimuksen sisällön tarkastaminen ennen sen allekirjoitusta

Neuvonta- ja opastuspalvelun hyödyntäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä TOImistolle. Alkukartoituksessa autamme sinua löytämään oikeat henkilöt, tiedot ja asiakirjat, joita asian selvittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi tarvitaan. Aika usein käykin niin, että kun ongelmaa on mahdollista jäsentää yhdessä asiantuntijan kanssa, tilanteeseen löytyy ratkaisu.

Oikeudelliset palvelut

Ongelman jäsentäminen ja siihen liittyvän tiedon tunnistaminen on tärkeää myös silloin, kun tilanteeseen haetaan ratkaisua yhdessä juristin kanssa. Mikäli asiassa on tarpeen edetä tähän vaiheeseen, asiasi lähetetään juristille edellä kuvatun selvityksen perusteella. Tämän jälkeen juristi perehtyy aineistoon, ottaa sinuun yhteyttä ja jatkatte asian selvittämistä yhdessä.

Työelämän ongelmatilanteiden ratkaisu vaatii monenlaisia toimenpiteitä

Yksilöllinen jäsenneuvonta on tärkeää jokaisessa työelämän ongelma- tai muutostilanteessa. Aivan yhtä tärkeää on se, että TOI pystyy tunnistamaan ne työelämän ilmiöt ja haasteet, joita yksittäisten ongelmien taustalla on. Edunvalvonnassa hyvään ja kestävään lopputulokseen päästään lähestymällä yksilötasolla esiintyviä työelämän ongelmia myös esimerkiksi työnantajayhteistyön, ennaltaehkäisevän edunvalvontatyön sekä yhteiskunnallisen ja työehtosopimuksiin liittyvän edunvalvonnan kautta.