Ammatillinen materiaali

TOI tuottaa toimintaterapeutin ammattiin liittyvää materiaalia

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa on Toimintaterapeuttiliiton hyväksymä ohjeistus toimintaterapeuttien ammatillisesta toiminnasta asiakkaan arviointiprosessissa. Sen tavoitteena on antaa toimintaterapeuteille yleiset ja yhteiset lähtökohdat arviointiprosessin eri vaiheissa huomioitavista asioista.

Kuntaliiton, THL:n ja Toimintaterapeuttiliiton yhteistyössä päivittämä Toimintaterapianimikkeistö on tarkoitettu toimintaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Nimikkeistön ohella kannattaa perehtyä myös Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita -julkaisuun.

Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus toimintaterapeuteille täydentää muita kansallisia potilaskertomuskirjaamisenohjeita sekä lainsäädäntöä. Ohjeen tarkoitus on auttaa toimintaterapeutteja kirjaamaan rakenteellisesti ja kansallisten ohjeiden mukaisesti potilastietojärjestelmään.

Toimintaterapian ydinviesti kiteyttää toimintaterapian ainutlaatuisuuden narratiivin muotoon.

Elämäni kirja Ole oma itsesi - läpi koko elämän!

Toimintaterapeutti opiskeluhuollossa - työkaluja toimivaan arkeen on Toimintaterapeuttiliiton esite koulutoimintaterapiasta.

Koulunkäyntiin liittyvän toimintaterapian tutkimus Pohjoismaissa – kirjallisuuskatsaus kartoittaa Pohjoismaissa julkaistuja tutkimuksia toimintaterapian mahdollisuuksista kouluympäristössä.

Materiaalia jaetaan painotuotteina Toimintaterapeuttiliiton jäsentilaisuuksissa.

Ladattavat tiedostot

Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus toimintaterapeuteille (pdf)
Toimintaterapianimikkeistö (pdf)
Ydinviesti (pdf)
Elämäni kirja (pdf)
Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita (pdf)
Toimintaterapeutti opiskelijahuollossa - työkaluja toimivaan kouluarkeen (pdf)
(pdf)
Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa (pdf)