Ammatillinen materiaali

Tuotamme ammatillista materiaalia toimintaterapeuteille.

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa on Toimintaterapeuttiliiton hyväksymä ohjeistus toimintaterapeuttien ammatillisesta toiminnasta asiakkaan arviointiprosessissa. Sen tavoitteena on antaa toimintaterapeuteille yleiset ja yhteiset lähtökohdat arviointiprosessin eri vaiheissa huomioitavista asioista.

Toimintaterapianimikkeistö

Kuntaliiton, THL:n ja Toimintaterapeuttiliiton yhteistyössä päivittämä Toimintaterapianimikkeistö on tarkoitettu toimintaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Nimikkeistön lisäksi kannattaa perehtyä myös julkaisuun Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita.

Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus toimintaterapeuteille

Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus toimintaterapeuteille täydentää muita kansallisia potilaskertomuskirjaamisenohjeita sekä lainsäädäntöä. Ohjeen tarkoitus on auttaa toimintaterapeutteja kirjaamaan rakenteellisesti ja kansallisten ohjeiden mukaisesti potilastietojärjestelmään.

Toimintaterapian ydinviesti

Toimintaterapian ydinviesti ydinviesti kiteyttää toimintaterapian ainutlaatuisuuden narratiivin muotoon.

Toimintaterapeutin ammattieettiset ohjeet

Huom! Ammattieettisiä ohjeita päivitetään parhaillaan. Päivitetyt ohjeet julkaistaan syksyllä 2024.

Toimintaterapeutin ammattieettiset ohjeet määrittelevät ammatin ydinarvot ja työnteon normit. Ohjeilla selvennetään ammattitaidon, pätevyyden sekä toimintaterapeutin vastuun ja velvollisuuksien merkitystä.

Elämäni kirja

Elämäni kirjaan voi kirjoittaa kaiken sen, mikä on itselle tärkeintä: toiveita elämästä ja ajatuksia tulevaisuudesta. Elämäni kirjasta voi tulla ohjenuora läheisille ja ammattihenkilöille. Ole oma itsesi - läpi koko elämän!

Toimintaterapeutti opiskeluhuollossa

Toimintaterapeutti opiskeluhuollossa - työkaluja toimivaan arkeen on Toimintaterapeuttiliiton esite koulutoimintaterapiasta.

Kirjallisuuskatsaus

Koulunkäyntiin liittyvän toimintaterapian tutkimus Pohjoismaissa – kirjallisuuskatsaus kartoittaa Pohjoismaissa julkaistuja tutkimuksia toimintaterapian mahdollisuuksista kouluympäristössä.

Toimintaterapia ja terveystaloustiede

Toimintaterapia ja terveystaloustiede -kirjallisuuskatsaus tarkastelee toimintaterapian terveystaloustieteellistä tutkimusta mielenterveyskuntoutujien työhön paluun tukemisen ja ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta.

Toimintaterapeuttien täydennyskoulutusmalli

TOIn kokoama toimintaterapeuttien täydennyskoulutusmalli on väline, jonka avulla toimintaterapeutit voivat arvioida tarjolla olevia täydennyskoulutuksia. Koulutuksen järjestäjille malli tarjoaa tietoa ja käytännön ohjeita mahdollisimman laadukkaan, toimintaterapeuteille suunnatun koulutuksen järjestämisen tueksi.

Aloittavan toimintaterapiayrittäjän taskuopas

Yritystoiminnan aloittamiseen liittyy monia sääntöjä ja muita huomioitavia asioita, jotka on hyvä käydä läpi ennen yrityksen perustamista. Aloittavan toimintaterapiayrittäjän taskuopas kokoaa yhteen niistä tärkeimmät. Saat sähköisen oppaan käyttöösi ottamalla yhteyttä TOIn yrittäjyysasiantuntijaan.

Kun yritystoiminta päättyy -opas

Kun yritystoiminta päättyy -opas kokoaa yhteen asiakas- ja potilasasiatietoja koskevat velvollisuudet ja toimintamallit, jotka liittyvät yritystoiminnan lopettamiseen tai loppumiseen. Saat sähköisen oppaan käyttöösi ottamalla yhteyttä TOIn yrittäjyysasiantuntijaan.

Ladattavat tiedostot

Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus toimintaterapeuteille (pdf)
Toimintaterapianimikkeistö (pdf)
Ydinviesti (pdf)
Elämäni kirja (pdf)
Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita (pdf)
Toimintaterapeutti opiskelijahuollossa - työkaluja toimivaan kouluarkeen (pdf)
(pdf)
Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa (pdf)
Toimintaterapia ja terveystaloustiede (pdf)
Toimintaterapeuttien täydennyskoulutusmalli (pdf)
Toimintaterapeuttien ammattieettiset ohjeet (pdf)