Ammatillinen materiaali

Tuotamme ammatillista materiaalia toimintaterapeuteille.

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa on Toimintaterapeuttiliiton hyväksymä ohjeistus toimintaterapeuttien ammatillisesta toiminnasta asiakkaan arviointiprosessissa. Sen tavoitteena on antaa toimintaterapeuteille yleiset ja yhteiset lähtökohdat arviointiprosessin eri vaiheissa huomioitavista asioista.

Toimintaterapianimikkeistö

Kuntaliiton, THL:n ja Toimintaterapeuttiliiton yhteistyössä päivittämä Toimintaterapianimikkeistö on tarkoitettu toimintaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Nimikkeistön lisäksi kannattaa perehtyä myös julkaisuun Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita.

Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus toimintaterapeuteille

Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus toimintaterapeuteille täydentää muita kansallisia potilaskertomuskirjaamisenohjeita sekä lainsäädäntöä. Ohjeen tarkoitus on auttaa toimintaterapeutteja kirjaamaan rakenteellisesti ja kansallisten ohjeiden mukaisesti potilastietojärjestelmään.

Toimintaterapian ydinviesti

Toimintaterapian ydinviesti ydinviesti kiteyttää toimintaterapian ainutlaatuisuuden narratiivin muotoon.

Elämäni kirja

Elämäni kirjaan voi kirjoittaa kaiken sen, mikä on itselle tärkeintä: toiveita elämästä ja ajatuksia tulevaisuudesta. Elämäni kirjasta voi tulla ohjenuora läheisille ja ammattihenkilöille. Ole oma itsesi - läpi koko elämän!

Toimintaterapeutti opiskeluhuollossa

Toimintaterapeutti opiskeluhuollossa - työkaluja toimivaan arkeen on Toimintaterapeuttiliiton esite koulutoimintaterapiasta.

Kirjallisuuskatsaus

Koulunkäyntiin liittyvän toimintaterapian tutkimus Pohjoismaissa – kirjallisuuskatsaus kartoittaa Pohjoismaissa julkaistuja tutkimuksia toimintaterapian mahdollisuuksista kouluympäristössä.

Ladattavat tiedostot

Rakenteisen kirjaamisen ohjeistus toimintaterapeuteille (pdf)
Toimintaterapianimikkeistö (pdf)
Ydinviesti (pdf)
Elämäni kirja (pdf)
Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita (pdf)
Toimintaterapeutti opiskelijahuollossa - työkaluja toimivaan kouluarkeen (pdf)
(pdf)
Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa (pdf)