Toimintaterapia-alan yhteiskunnallinen edunvalvonta

Edistämme toimintaterapeuttien ja toimintaterapian asemaa yhteiskunnassa.

Tavoitteenamme on, että toimintaterapia on valtakunnallisesti ja alueellisesti tunnettua, toimintaterapeutin koulutus ja ammatti ovat arvostettuja sekä toimintaterapian asema lainsäädännössä on vahva.

Edunvalvontatyötä teemme itsenäisesti ja yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa. Toimintaterapia-alan yhteiskunnallisella edunvalvonnalla ajetaan kaikkien liiton jäsenten etuja, jäsenlajista riippumatta. Yhteiskunnallista edunvalvontaa teemme mm. seuraavissa uudistuksissa

  • Sote-uudistus
  • Valinnanvapauslainsäädäntö
  • Maakuntauudistus
  • Kuntoutusuudistus
  • Kuntoutuksen koulutuskeskittymät
  • Terveydenhuollon ammattihenkilölakin uudistaminen
  • Työterveyshuoltoa koskeva lainsäädäntö
  • Kasvupalvelulainsäädäntö
  • Kilpailulainsäädäntö

Vaikutamme suomalaisen kuntoutuspolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla. Tuotamme toimintaterapia-alan materiaalia ja tietoa päättäjille, sekä otamme kantaa alaan liittyviin kysymyksiin ja toimintaterapeuttien työhön ja asemaan vaikuttavan lainsäädännön valmisteluun.