Toimintaterapia-alan yhteiskunnallinen edunvalvonta

Toimintaterapeuttiliitto edistää toimintaterapeuttien ja toimintaterapian asemaa yhteiskunnassa.

TOI:n tavoitteena on, että toimintaterapia on valtakunnallisesti ja alueellisesti tunnettua, toimintaterapeutin koulutus ja ammatti ovat arvostettuja sekä toimintaterapian asema lainsäädännössä on vahva.

TOI tekee edunvalvontatyötä itsenäisesti ja yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa. Toimintaterapia-alan yhteiskunnallisella edunvalvonnalla ajetaan kaikkien Toimintaterapeuttiliiton jäsenten etuja, jäsenlajista riippumatta. TOI tekee yhteiskunnallista edunvalvontaa mm. seuraaviin uudistuksiin liittyen

  • Sote-uudistus
  • Valinnanvapauslainsäädäntö
  • Maakuntauudistus
  • Kuntoutusuudistus
  • Kuntoutuksen koulutuskeskittymät
  • Terveydenhuollon ammattihenkilölakin uudistaminen
  • Työterveyshuoltoa koskeva lainsäädäntö
  • Kasvupalvelulainsäädäntö
  • Kilpailulainsäädäntö

Vaikutamme suomalaisen kuntoutuspolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi ja olemme yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla. Toimintaterapeuttiliitto tuottaa toimintaterapian alan materiaalia ja tietoa päättäjille, sekä ottaa kantaa toimintaterapia-alaan liittyviin kysymyksiin ja toimintaterapeuttien työhön ja asemaan vaikuttavan lainsäädännön valmisteluun