Toimintaterapia-alan yhteiskunnallinen edunvalvonta

Edistämme toimintaterapeuttien ja toimintaterapian asemaa yhteiskunnassa.

Tavoitteenamme on, että toimintaterapia on valtakunnallisesti ja alueellisesti tunnettua, toimintaterapeutin koulutus ja ammatti ovat arvostettuja sekä toimintaterapian asema lainsäädännössä on vahva.

Teemme työtä sen eteen, että turvaamme toimintaterapiapalvelut eri ikäryhmille sote-uudistuksessa.

Edunvalvontaa teemme itsenäisesti ja yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Toimintaterapia-alan yhteiskunnallisella edunvalvonnalla ajetaan kaikkien liiton jäsenten etuja, jäsenlajista riippumatta.

Yhteiskunnallista edunvalvontaa teemme mm. seuraavissa asioissa:

  • Sote-uudistus
  • Kuntoutuksen uudistaminen
  • Kuntoutuksen ja toimintaterapiakoulutuksen kehittäminen
  • Työterveyshuoltoa koskeva lainsäädäntö
  • Yksityisiä kuntoutuspalveluja koskeva lainsäädäntö ja käytännöt
  • Kuntoutusjärjestelmää ja -rahoitusta koskevat uudistukset
  • Valtakunnalliset kuntoutusta koskevat suositukset ja ohjeet

Vaikutamme suomalaisen kuntoutuspolitiikan muodostumiseen. Annamme lausuntoja ja teemme aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi, ja olemme yhteydessä alan päättäjiin ja vaikuttajiin työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla.

Tuotamme toimintaterapia-alan materiaalia ja tietoa päättäjille sekä otamme kantaa alaan liittyviin kysymyksiin ja toimintaterapeuttien työhön ja asemaan vaikuttavan lainsäädännön valmisteluun.