Kansainvälisten liittojen jäsenyys

Jäsenemme ovat myös kansainvälisten liittojen jäseniä.

WFOT

World Federation of Occupational Therapists on toimintaterapeuttien maailmanliitto. Se edustaa 72 kansallista toimintaterapeuttiliittoa ja niiden kautta noin 418 000 toimintaterapeuttia. Toimintaterapeuttiliitto on ollut WFOT:n jäsen vuodesta 1972 lähtien. Liiton jäsenmaksuun sisältyy WFOT:n työ toimintaterapian aseman ja kehityksen tukemiseksi kansainvälisesti. WFOT edustaa toimintaterapeutteja mm. YK:ssa ja WHO:ssa.

WFOT Congress on maailman suurin toimintaterapia-alan tapahtuma. Joka neljäs vuosi pidettävä kansainvälinen kongressi järjestetään elokuussa 2022 hybriditapahtumana Pariisissa ja verkossa.

WFOT järjestää myös kansainvälisen toimintaterapiapäivän, joka on vuosittainen teemapäivä toimintaterapian tunnettuuden lisäämiseksi.

Toimintaterapeuttiliiton varsinaiset jäsenet ovat maailmanliiton yksilöjäseniä. Yksilöjäsenyyden jäsentetuja ovat muun muassa:

  • Members Only -materiaalipankki
  • Alennukset WFOT:n verkkokaupasta
  • Pääsy Occupational Therapy International Online Network (OTION) sivuille ja keskustelupalstalle
  • WFOT Bulletin ja e-newsletter

COTEC

Council of Occupational Therapists for the European Countries, COTEC, on toimintaterapia-alan eurooppalainen edunvalvontaorganisaatio. Se edustaa 31 kansallista toimintaterapeuttiliittoa ja niiden kautta yli 180 000 toimintaterapeuttia. COTECin tehtävä on edistää toimintaterapia-alan näkyvyyttä, toimintaterapeuttien liikkuvuutta sekä näyttöön perustuvan toimintaterapian kehitystä Euroopassa.

COTEC on kansallisten toimintaterapeuttiliittojen vaikutuskanava EU:ssa.

Suomen Toimintaterapeuttiliitto on COTECin perustajajäsen. COTECin työ toimintaterapian aseman edistämiseksi Euroopassa sisältyy TOIn jäsenten jäsenmaksuun.