Täydennyskoulutus ja ammatillinen kehittyminen

TOI tarjoaa koulutusta ammattitaidon syventämiseen.

Toimintaterapeuttiliitto järjestää jäsenilleen Vahva TOImija -seminaareja ajankohtaisista toimintaterapia-alan aiheista.

Pohjoismaisilla toimintaterapeuttiliitoilla on keskinäinen sopimus siitä, että kaikkien liittojen koulutukset ovat avoinna kaikkien pohjoismaisten liittojen jäsenille. Koulutuksia järjestävät pääasiallisesti Ruotsin, Tanskan ja Norjan liitot. Koulutukset pidetään yleensä kunkin maan valtakielellä mutta mukana on myös englanninkielistä koulutusta. Osaa koulutuksista voi seurata etäyhteyden välityksellä. Ajankohtaista tietoa pohjoismaisten liittojen koulutuksista löytyy kunkin liiton sivuilta:

Toimintaterapeuttiliitto järjestää koulutuksia myös yhdessä akavalaisten yhteistyökumppaneidensa kuten esimerkiksi Akavan Entren, Akavan ja Suomen Fysioterapeuttien kanssa.

Ajankohtaisista koulutuksista tiedotetaan sähköisessä jäsenkirjeessä.

Ammatillinen kehittyminen on mahdollista myös osallistumalla TOI:n työryhmätoimintaan. Syventyminen jonkin ajankohtaisen toimintaterapia-alan teeman ympärille auttaa syventämään omaa osaamista.