Työelämän kehittäminen

Toimintaterapeuttien hyvinvointi muuttuvassa työelämässä on meille tärkeää.

Työelämä ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Muun muassa digitalisaatio, kansainvälistyminen ja poliittisen päätöksenteon taustalla olevat arvovalinnat vaikuttavat toimintaterapeuttien työarkeen.

Tavoitteemme on, että toimintaterapeutit voivat hyvin muuttuvassa työelämässä.

Edistämme tätä tavoitetta osallistumalla esimerkiksi sukupuolten välisen palkkatasa-arvon, perhevapaajärjestelmän ja työaikalainsäädännön kehittämiseen yhteistyössä keskusjärjestömme Akavan kanssa. Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien työelämää edistämme yhteistyössä edunvalvontajärjestö AKY - Akavalaiset yrittäjät kanssa.