Työelämän kehittäminen

TOI edistää toimintaterapeuttien hyvää työarkea.

Työelämä ja työntekemisen tavat muuttuvat. Mm. digitalisaatio, kansainvälistyminen ja poliittisen päätöksenteon taustalla olevat arvovalinnat vaikuttavat toimintaterapeuttien työarkeen. Toimintaterapeuttiliiton tavoitteena on, että toimintaterapeutit voivat hyvin muuttuvassa työelämässä. TOI edistää tätä tavoitetta osallistumalla esimerkiksi sukupuolten välisen palkkatasa-arvon, perhevapaajärjestelmän ja työaikalainsäädännön kehittämiseen yhteistyössä keskusjärjestö Akavan kanssa. Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien työelämää TOI edistää yhteistyössä edunvalvontajärjestö AKY - Akavalaiset yrittäjät kanssa.