Työelämän kehittäminen

Toimintaterapeuttien hyvinvointi muuttuvassa työelämässä on meille tärkeää.

Työelämä ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Muun muassa digitalisaatio, kansainvälistyminen ja poliittisen päätöksenteon taustalla olevat arvovalinnat vaikuttavat toimintaterapeuttien työarkeen.

Tavoitteemme on, että toimintaterapeutit voivat hyvin muuttuvassa työelämässä.

Edistämme tätä tavoitetta osallistumalla esimerkiksi sukupuolten välisen palkkatasa-arvon, perhevapaajärjestelmän ja työlainsäädännön kehittämiseen yhteistyössä keskusjärjestömme Akavan kanssa. Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien työelämää edistämme yhteistyössä edunvalvontajärjestö AKY - Akavalaiset yrittäjät kanssa.

Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke

Akava liittoineen on aloittanut Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen, jolla nostetaan vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun työkyvyttömyyden kustannukset ja niiden merkitys julkiselle taloudelle, työllisyydelle sekä yksilön toimeentulolle.

Akava esittää konkreettisia ratkaisuja siihen, miten työkyvyttömyyttä voidaan ennaltaehkäistä ja edistää työkykyä. Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke julkaisee näistä teemoista uutta, tutkittua tietoa syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.

Akavan yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Aalto-yliopisto, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Keva, Mieli ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos.