Luottamusmiestoiminta

Luottamusmies toimii toimintaterapeutin tukena työpaikalla.

Luottamusmies

Toimintaterapeuttiliittoon kuuluvilla toimintaterapeuteilla on oikeus valita työpaikalleen luottamusmies, silloin kun tästä asiasta on sovittu työehtosopimuksessa. Luottamusmies valitaan yhdessä muiden työntekijöiden kanssa, joiden ammattiliitto on jäsenenä JUKOssa tai yksityisellä sektorilla Terveyspalvelualan Unionissa.

Luottamusmies toimii ammattiliiton edustajana työpaikalla. Hänen tehtävänsä on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Luottamusmies edustaa työntekijöitä paikallisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Tärkeää on myös edustettavien jäsenten neuvonta erilaisissa työ- ja virkaehtosopimusta koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa. Monet luottamusmiehet toimivat lisäksi erilaisissa yhteistoimintaryhmissä.

Mikäli tarvitset työpaikalla opastusta ja neuvoa esimerkiksi työnantajan kanssa eteen tulevassa ongelmatilanteessa, ole aina ensi yhteydessä omaan luottamusmieheesi ja TOIn toimistolle.

Hyvä keino toimintaterapeuttien työsuhteen ehtojen paikalliseen edistämiseen on myös ryhtyä itse luottamusmieheksi. Järjestämme koulutusta ja opastusta tehtävään yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Osa TOIn jäsenistä työskentelee yksityisen sektorin työpaikoilla, joissa ei ole yleissitovaa työehtosopimusta. Näiden jäsenten osalta toimimme tarvittaessa suoraan työpaikkatasolla.

Luottamusvaltuutettu

Työsopimuslaissa säädetään, että työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Säännöksestä käy ilmi, että luottamusvaltuutettu on luottamusmiehiin nähden toissijainen. Tämän vuoksi luottamusvaltuutetun voivat valita vain ne työntekijät, joilla ei ole työehtosopimuksen mukaista luottamusmiestä. Säännöksellä on pyritty varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä ja henkilöstöryhmillä on mahdollisuus valita itselleen edustaja. Työntekijöiden on aina valittava luottamusvaltuutettu keskuudestaan, eli hänen on aina oltava saman työpaikan työntekijä.

Työsuojelu

Työntekijät voivat osallistua työpaikkansa turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, työnantajan pitää käynnistää toimenpiteet työsuojeluvaltuutetun valitsemiseksi. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa. Työntekijät järjestävät vaalin, jolla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan.