Työttömyysturva

Toimintaterapeuttiliiton jäsenmaksuun sisältyy ansiosidonnainen työttömyysturva. Turva koskee kaikkia niitä varsinaisia jäseniä, jotka ovat palkansaajia.

Palkansaajat

Toimintaterapeuttiliiton palkansaajajäsenten työttömyysturva hoidetaan Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan kautta. Työttömyyskassa on itsenäinen yhteisö, jonka ainoana tarkoituksena on maksaa jäsenilleen lainmukaista ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvausta. Ansiosidonnainen päiväraha on yleensä merkittävästi peruspäivärahaa parempi. Kassan jäsenyys ei synny automaattisesti, vaan sinun tulee ilmoittaa TOI:lle, että haluat sisällyttää työttömyysetuuden liiton jäsenyyteesi. Yleensä tämä tapahtuu jäsenhakemuslomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Kassan sivuilta löytyy tarpeellista tietoa työttömyydestä ja vuorotteluvapaasta sekä ohjeet siihen miten toimia, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan. Kassan kanssa asiointi tapahtuu ensisijaisesti webkassan kautta. Webkassaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Opiskelijat

Työttömyysturvan piiriin kuuluvat myös ne työssäkäyvät opiskelijajäsenet, jotka maksavat TOI:lle jäsenmaksua. Vaikka työttömyysprosentti toimintaterapia-alalla on keskimääristä alempi, kannattaa jo opiskeluaikana varautua siihen, ettei työtä saa heti valmistumisen jälkeen tai uran alkuvaiheessa määräaikasten työsuhteiden väliin jää lyhyitä työttömyysjaksoja. Jäsenmaksusta vapautetun opiskelijajäsenen tulee toimintaterapeutiksi valmistumisen jälkeen, varsinaiseksi jäseneksi siirtymisen yhteydessä, tehdä työttömyyskassaan liittymisestä kirjallinen hakemus.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat eivät kuulu TOI:n työttömyysturvan piiriin. Toimintaterapeuttiliiton yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenet saavat tietoa, neuvoja ja ohjausta työttömyysturvaan liittyvissä asioissa Yrittäjäkassasta ja Terveydenhuoltoalan työttömyyskassasta. Myös yrittäjän on tärkeä vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta ja erityisesti asiaan tulee kiinnittää huomiota silloin kun siirtyy palkkatyöstä yrittäjäksi. Liittymällä yrittäjäkassaan kolmen kuukauden sisällä yritystoiminnan alkamisesta säilyy työttömyysturva katkottomana. Liittymisen tulee tapahtua kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisen jälkeen.