Työttömyysturva

Jäsenmaksuun sisältyy ansiosidonnainen työttömyysturva palkansaajille sekä työssäkäyville ja liiton jäsenmaksua maksaville opiskelijajäsenille. Myös yrittäjän on tärkeä vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.

Palkansaajat

Liiton palkansaajajäsenenä taloutesi turvataan työttömäksi joutuessasi Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa. Työttömyyskassa on itsenäinen yhteisö, jonka tehtävä on maksaa jäsenilleen lainmukaista ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvausta. Ansiosidonnainen päiväraha on yleensä merkittävästi peruspäivärahaa parempi. Kassaan voit liittyä ilmoittamalla TOIlle, että haluat sisällyttää työttömyysetuuden liiton jäsenyyteen. Yleensä tämä tapahtuu samalla, kun täytät jäsenhakemuslomakkeen.

Työttömyyskassan sivuilla on tietoa työttömyydestä ja lomautuksesta sekä ohjeet siihen miten toimia, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan. Kassan kanssa pääset asioimaan webkassasta, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Opiskelijat

Opiskelijajäsenenä kuulut työttömyysturvan piiriin, jos olet työssäkäyvä ja liiton jäsenmaksua maksava opiskelijajäsen. Vaikka työttömyysprosentti toimintaterapia-alalla on keskimääräistä alempi, kannattaa jo opiskeluaikana varautua siihen, ettei työtä saa heti valmistumisen jälkeen tai uran alkuvaiheessa määräaikasten työsuhteiden väliin jää lyhyitä työttömyysjaksoja. Muistathan, että kun valmistut toimintaterapeutiksi ja siirryt jäsenmaksusta vapautetusta opiskelijajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi, sinun tulee tehdä työttömyyskassaan liittymisestä kirjallinen hakemus TOImistolle.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat

Yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenenämme saat tietoa, neuvoja ja ohjausta työttömyysturvaan liittyvissä asioissa Yrittäjäkassasta ja Terveydenhuoltoalan työttömyyskassasta. Yrittäjät ja ammatinharjoittajat eivät kuulu TOIn työttömyysturvan piiriin.

Myös yrittäjän on tärkeä vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta. Erityisesti asiaan tulee kiinnittää huomiota, kun siirryt palkkatyöstä yrittäjäksi. Liittymällä yrittäjäkassaan kolmen kuukauden sisällä yritystoiminnan alkamisesta säilytät työttömyysturvasi katkottomana. Liittymisen tulee tapahtua kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisen jälkeen.