Työehtosopimukset

TOI neuvottelee toimintaterapeuttien työsuhteen ehdot jäsentensä puolesta.

Työehtosopimukset

Työehtosopimuksissa määritellään toimintaterapeuttien työsuhteen ehdot kuten lomat, perhevapaat, sairauslomakäytännöt ja palkkaus. Työehtosopimusneuvottelujen kautta Toimintaterapeuttiliitto neuvottelee jäsentensä puolesta, yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa, toimintaterapeuttien työsuhteen ehdoista. Työehtosopimukset mahdollistavat mm. sen, että jokaisen toimintaterapeutin ei tarvitse itse neuvotella kaikkia oman työsuhteensa ehtoja suoraan työnantajan kanssa.

Toimintaterapeuttiliitto neuvottelee toimintaterapeuteille keskeisistä julkisen sektorin työehtosopimuksista neuvottelujärjestö JUKOn välityksellä. Yksityisellä terveyspalvelualalla neuvottelujärjestönä toimii Terveyspalvelualan Unioni. Suurin osa TOI:n jäsenistä kuuluu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Valtion virka- ja työehtojen,Terveyspalvelualan työehtosopimuksen tai Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Suositukset

Toimintaterapeuttiliitto on laatinut työehtosopimusten rinnalle toimintaterapia-alan työsuhteen ehdot -suosituksen sekä toimintaterapeuttien vähimmäispalkkasuosituksen. Suositukset koskevat yksityisten toimintaterapia-alan yritysten palveluksessa olevia toimintaterapeutteja. Työsuhteen ehdot perustuvat joko pakottavaan lainsäädäntöön tai yleiseen työmarkkinakäytäntöön. Voit myös hyödyntää suosituksiin pohjautuvaa Toimintaterapeuttiliiton työsopimusmallia.

Ladattavat tiedostot

Toimintaterapeuttiliitto Työsuhteen ehdot 2020-2022 (pdf)
Toimintaterapeuttiliitto Vähimmäispalkkasuositus 2020-2022 (pdf)
TOI työsopimusmalli (pdf)
TOI työsopimusmalli (täytettävä) (pdf)