Työehtosopimukset

Neuvottelemme toimintaterapeuttien työsuhteen ehdot jäsentemme puolesta.

Työehtosopimukset

Työehtosopimuksissa määritellään toimintaterapeuttien työsuhteen ehdot, kuten lomat, perhevapaat, sairauslomakäytännöt ja palkkaus. Neuvottelemme jäsentemme työsuhteen ehdoista työehtosopimusneuvotteluissa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Työehtosopimukset mahdollistavat muun muassa sen, että sinun ei itse tarvitse neuvotella kaikkia oman työsuhteesi ehtoja suoraan työnantajasi kanssa.

Neuvottelemme toimintaterapeuteille keskeisistä julkisen sektorin työehtosopimuksista neuvottelujärjestö JUKOn välityksellä. Suurin osa TOIn jäsenistä kuuluu Sosiaali- ja terveydenhuollon työ-ja virkaehtosopimukseen (SOTE-sopimus).

Osa toimintaterapeuteista kuuluu lisäksi Valtion virka- ja työehtosopimukseen, AVAINTESiin tai Kunnalliseen yleiseen työ- ja virkaehtosopimukseen (KVTES).

Yksityisellä sektorilla työskentelevien toimintaterapeuttien kohdalla noudatetaan useimmiten Terveyspalvelualan työehtosopimusta tai Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Yksityisellä terveyspalvelualalla neuvottelujärjestönä toimii Terveyspalvelualan Unioni.

Suositukset

Olemme laatineet työehtosopimusten rinnalle Toimintaterapia-alan työsuhteen ehdot -suosituksen sekä toimintaterapeuttien vähimmäispalkkasuosituksen. Suositukset on tarkoitettu yksityisten toimintaterapia-alan yritysten palveluksessa oleville toimintaterapeuteille. Työsuhteen ehdot perustuvat joko pakottavaan lainsäädäntöön tai yleiseen työmarkkinakäytäntöön.

Työsopimusmallit

Olemme laatineet työsopimusmalleja, jotka pohjautuvat Toimintaterapia-alan työsuhteen ehdot -suositukseen. Käytössäsi ovat Malli liukuvaa työaikaa koskevasta sopimuksesta ja syksyllä 2021 päivitetty Toimintaterapeuttiliiton työsopimusmalli.

Ladattavat tiedostot

Toimintaterapeuttiliiton työsopimusmalli (pdf)
Malli liukuvaa työaikaa koskevasta sopimuksesta (pdf)
Toimintaterapeuttiliitto Vähimmäispalkkasuositus 2022-2024 (pdf)
Toimintaterapeuttiliitto Työsuhteen ehdot 2022-2024 (pdf)